Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Danh sách thực hiện Bài tập Nghiệp vu đợt 3/2014
Danh sách thực hiện Bài tập Nghiệp vu đợt 3/2014 PDF. In Email
Viết bởi Trần Đức Thuận   
Thứ hai, 07 Tháng 4 2014 07:44

Các học viên có tên dưới đây chủ động liên hệ với GVHD để thực hiện bài tập nghiệp vụ. Theo kế hoạch dự kiến, bài tập nghiệp vụ cần hoàn thành trong tháng 5/2014. Học viên nào không chủ động, để quá hạn, Khoa không chịu trách nhiệm.

 

 

STT MSSV Họ tên Lớp GVHD Điện thoại
1 K36.901.778 Huỳnh Thị Tâm Hảo BV2 ThS. Nguyễn Minh Giang 0983.567.528
2 K36.901.811 Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt BV2 ThS. Nguyễn Minh Giang 0983.567.528
3 K36.901.812 Nguyễn Minh Nhật BV2 ThS. Nguyễn Minh Giang 0983.567.528
4 K36.901.835 Nguyễn Thị Thảo BV2 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0918.695.694
5 K36.901.837 Hồ Loan Thảo BV2 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0918.695.694
6 K36.901.854 Phạm Ngọc Trâm BV2 ThS. Lê Ngọc Tường Khanh 0918.695.694
7 K36.9011278 Nguyễn Thị Ngọc Bích BV3 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
8 K36.9011296 Hà Thị Gái BV3 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
9 K36.9011297 Phạm Nhân Giang BV3 TS. Vũ Thị Ân 0989.002.747
10 K36.9011304 Huỳnh Thị Ngân Hà BV3 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
11 K36.9011311 Mai Thị Kim Hoa BV3 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
12 K36.9011334 Lê Thị Hằng Nga BV3 TS. Lê Thị Thanh Chung 0909.812.786
13 K36.9011342 Trần Thị Ánh Nhung BV3 Cô Phạm Hải Lê 0973.120.701
14 K36.9011384 Nguyễn Thị Bích Vân BV3 Cô Phạm Phương Anh 0908.255.311
15 K36.9011386 Lương Thị Văn BV3 ThS. Trần Thanh Dũng 0982.844.482
16 K36.9011413 Lưu Thị Cẩm Hằng GV4 ThS. Trần Hoàng 0937.164.901
17 K36.9011443 Trần Minh Hùng GV4 ThS. Trần Hoàng 0937.164.901
18 K36.9011449 Nguyễn Xuân Duy Lộc GV4 Thầy Ngô Quang Dũng 0906.091.881
19 K36.9011484 Nguyễn Xuân Ngọc Thảo GV4 ThS. Nguyễn Thị Thu 0914.551.213
20 K37.901.477 Nguyễn Quế Phương Anh Q5 K6 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
21 K37.901.489 Nguyễn Thị Chung Q5 K6 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
22 K37.901.492 Lại Thị Dương Q5 K6 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0902.997.909
23 K37.901.504 Vũ Thị Hằng Q5 K6 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
24 K37.901.536 Huỳnh Thị Lành Q5 K6 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
25 K37.901.540 Võ Thị Bích Linh Q5 K6 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
26 K37.901.541 Huỳnh Thị Hoài Linh Q5 K6 TS. Hoàng Thị Tuyết 0903.757.197
27 K37.901.557 Lương Thị Nguyệt Nga Q5 K6 ThS. Trần Đức Thuận 0909.090.495
28 K37.901.565 Vũ Thị Bích Nhi Q5 K6 ThS. Trần Đức Thuận 0909.090.495
29 K37.901.567 Lê Phương Như Q5 K6 ThS. Trần Đức Thuận 0909.090.495
30 K37.901.571 Đoàn Thị Kim Oanh Q5 K6 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
31 K37.901.573 Phan Thị Thanh Phượng Q5 K6 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
32 K37.901.578 Hồ Thị Sơn Q5 K6 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
33 K37.901.601 Nguyễn Thị Thoan Q5 K6 PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha 0918.257.296
34 K37.901.602 Hoàng Thị Thọ Q5 K6 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
35 K37.901.604 Phùng Thị Thương Q5 K6 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
36 K37.901.609 Hồ Thị Thuận Q5 K6 ThS. Đỗ Thị Nga 0918.302.473
37 K37.901.619 Nguyễn Thị Bích Trâm Q5 K6 ThS. Lê Văn Trung 0978.301.668
38 K37.901.621 Trần Thị Thu Trang Q5 K6 ThS. Lê Văn Trung 0978.301.668
39 K37.901.622 Bùi Thị Minh Huyền Trang Q5 K6 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
40 K37.901.623 Nguyễn Thị Huyền Trang Q5 K6 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
41 K37.901.640 Tô Kim Yến Q5 K6 ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 0988.541.477
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội