Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Công ty GESO tuyển dụng Lập trình viên tháng 5/2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 11:35

Công ty GESO tuyển dụng Lập trình viên đợt tháng 5/2014, chi tiết xem file đính kèm.

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v Tổ chức liên hát tiếng hát sinh viên của Khoa và Trường năm 2022-2023.

Thể theo Kế hoạch số 333/KH - ĐHSP ngày 09/09/2022 v/v tổ chức Liên hoan tiếng hát sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2022. Khoa thông báo đến tất cả sinh viên chính quy đang hoc tập tại khoa, Trường tham gia hoạt động...