Trang Chủ Giới Thiệu Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 1563 khách Trực tuyến
Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển
TỔ NGOẠI NGỮ - tiền thân là Tổ Tiếng Nga trực thuộc Nhà trường – được thành lập từ năm 1975, với chức năng giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ trong trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và do cô Đặng Thị Hảo làm tổ trưởng.

Trưởng, Phó đơn vị qua các thời kỳ

Từ 1975–1977
Trưởng đơn vị
Cô Đặng Thị Hảo
Từ 1977–1979
Trưởng đơn vị
Cô Nguyễn Thị Ý Nhị
Từ 1979–1981
Trưởng đơn vị
Cô Đặng Thị Hảo
Từ 1981–1982
Trưởng đơn vị
TS. Lê Huy Đoàn
Từ 1982–1985
Trưởng đơn vị
Thầy Trịnh Bá Hùng
Từ 1985–1986
Trưởng đơn vị
Thầy Đặng Việt Trì
Từ 1986–1987
Trưởng đơn vị
Thầy Nguyễn Quang Long
Từ 1987–1990
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Thầy Đặng Việt Trì
Thầy Vũ Mạnh Tường
Từ 1990–1993
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Thầy Đặng Việt Trì
ThS. Hồ Thị Phượng
Từ 1993–1996
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Thầy Đặng Việt Trì
ThS. Hồ Thị Phượng
Từ 1997–2001
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
ThS. Trần Thị Bình
ThS. Hồ Thị Phượng
Từ 2001–2005
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
ThS. Trần Thị Bình
ThS. Hồ Thị Phượng
Từ 2005–2007
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
TS. Nguyễn Thanh Tùng
ThS. Hồ Thị Phượng
Từ 2007–2010
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Phó đơn vị
ThS. Hồ Thị Phượng
ThS. Nguyễn Kỳ Nam
ThS. Huỳnh Công Minh Hùng
Từ 2010-2012
Từ 2012-2014
Từ 2014-nay
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Phó đơn vị
Trưởng đơn vị
Phó đơn vị
Phó đơn vị
Phó đơn vị
Phó đơn vị (phụ trách Tổ)


ThS. Hồ Thị Phượng
ThS. Nguyễn Kỳ Nam
ThS. Vũ Hoa Ngân
ThS. Hồ Thị Phượng
ThS. Nguyễn Kỳ Nam
ThS. Nguyễn Thị Tú
ThS. Nguyễn Kỳ Nam
ThS. Nguyễn Thị Tú

 

Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác