Trang Chủ Hoạt động Chuyên môn Nét Mới Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Hội Nhập Quốc Tế & Bồi Dưỡng Cán Bộ Của Tổ Ngoại Ngữ

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 577 khách Trực tuyến
Nét Mới Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Hội Nhập Quốc Tế & Bồi Dưỡng Cán Bộ Của Tổ Ngoại Ngữ PDF. In Email
Thứ bảy, 09 Tháng 4 2011 17:37

ThS. Huỳnh Công Minh Hùng

[Bài báo này được đăng trên bản tin sư phạm của trường Đại học Sư phạm TP.HCM số tháng 5-2008, trang 19-20]


Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), hội nhập quốc tế, và bồi dưỡng cán bộ luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Tổ Ngoại ngữ. Đặc biệt, cùng với việc đảm đương công việc giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho tất cả các khoa trong trường, Tổ Ngoại ngữ luôn luôn xác định NCKH, hội nhập quốc tế và bồi dưỡng cán bộ là một nhiệm vụ trọng tâm.

a. Hoạt động NCKH và hội nhập quốc tế

Hoạt động NCKH ở Tổ Ngoại ngữ đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên Tổ Ngoại ngữ. Hoạt động NCKH đã thu hút tất cả các giảng viên Tổ Ngoại ngữ tham gia tích cực, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho công tác giảng dạy, góp phần vào mục tiêu hội nhập quốc tế của Tổ Ngoại ngữ.

Hàng năm, Tổ Ngoại ngữ xây dựng định hướng nghiên cứu cho toàn đơn vị. NCKH từng bước đi vào nề nếp và càng khởi sắc. Từ năm 2005 đến nay, Tổ Ngoại ngữ đã có 2 đề tài NCKH cấp Bộ (2006, 2007), và 1 đề tài NCKH cấp trường (2005) đã được nghiệm thu. Hiện nay Tổ Ngoại ngữ đã tiếp tục đăng ký 2 đề tài NCKH (1 cấp bộ, 1 cấp trường) 2 đề tài này được Hội đồng khoa học nhà trường duyệt xét để bắt đầu tiến hành nghiên cứu từ năm 2009. Các giảng viên của Tổ Ngoại ngữ cũng tích cực viết các bài báo nghiên cứu trên tạp trí khoa học của trường. Từ năm 1996 đến 2007 đã có 7 bài báo khoa học của giảng viên Tổ Ngoại ngữ công bố trên tạp chí Khoa học của trường. Các hội thảo khoa học cấp trường như hội thão Ngữ học trẻ 1999, 2000, hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy 1999, hội thảo về dạy và học Ngoại ngữ không chuyên năm 2006 tại Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đều có giảng viên Tổ Ngoại ngữ tham gia báo cáo. Ngoài ra, giảng viên Tổ Ngoại ngữ cũng tham gia báo cáo đều đặn các hội thảo khoa học toàn quốc về ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh tại Hà Nội và TP.HCM. Hàng năm Tổ Ngoại ngữ đều tổ chức các hội thảo khoa học ở đơn vị với sự tham gia của tất cả các giảng viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Với đặc điểm giảng dạy ngoại ngữ, vấn đề hội nhập quốc tế trong NCKH đã được Tổ Ngoại ngữ đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Ngay từ năm 1999, Tổ Ngoại ngữ đều có giảng viên tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế ở Singapore. Tiếp theo Hội nghị quốc tế ở Singapore (1999) là các hội nghị khoa học quốc tế ở Úc (2000, 2006, 2007), Thái Lan (2001), Hong Kong (2001), Malaysia (2002, 2007), Singapore (2003), Pháp (2007, 2008), Campuchia (2008), CHLB Đức (2008). Các báo cáo khoa học của giảng viên Tổ Ngoại ngữ tại các hội nghị quốc tế ở nhiều nước trên thế giới đã góp phần mở rộng sự hội nhập quốc tế trong nghiên cứu và cải tiến phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Đặc biệt, TS. Trương Thị An Na (PCT. Công đoàn Tổ Ngoại ngữ) đã được mời làm biên tập viên trong hội đồng biên tập của tạp chí khoa học Synergie Monde (Pháp). ThS. Huỳnh Công Minh Hùng (tổ phó Tổ Ngoại ngữ) được mời tham gia viết sách chuyên khảo khoa học tại Anh Quốc cùng với các đồng nghiệp nước ngoài, cuốn sách chuyên khảo khoa học này được xuất bản tại New Castle (Anh quốc) và phát hành toàn thế giới vào tháng 11-2007 vừa qua. Ngoài ra, ThS. Huỳnh Công Minh Hùng cũng được trao giải thương NCKH quốc tế “Solidarity Award” 2 lần vào năm 2003 (tại Singapore) và năm 2008 (tại CHLB Đức).

b. Công tác bồi dưỡng cán bộ

Một đặc điểm nổi bật của Tổ Ngoại ngữ là công tác bồi dưỡng cán bộ. Tất cả các giảng viên Tổ Ngoại ngữ đều phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Đội  ngũ giảng viên Tổ Ngoại ngữ hiện có 2 Tiến sỹ và 12 Thạc sỹ. Điều đặc biệt ở đây là phần lớn các Tiến sỹ và Thạc sỹ của Tổ Ngoại ngữ đều được đào tạo tại nước ngoài (Úc, Pháp và Trung Quốc). Nhằm đáp ứng cho sự phát triển của Đại học Sư phạm TP.HCM trong tương lai, Tổ Ngoại ngữ đang có 1 giảng viên theo học Thạc sỹ tại Trung Quốc, 1 giảng viên học Thạc sỹ chương trình liên kết với Đại học Canberra (Úc), 1 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước. Năm 2009 Tổ Ngoại ngữ sẽ tiếp tục cử 2 giảng viên ra nước ngoài học Tiến sỹ (1 tại Mỹ, 1 tại Úc), 1 giảng viên khác học Thạc sỹ tại Úc. Tổ Ngoại ngữ phấn đấu đến năm 2012 sẽ có 5 Tiến sỹ, 15 Thạc sỹ. Với một đội ngũ vững vàng về chuyên môn như trên, giảng viên Tổ Ngoại ngữ đã thực hiện biên soạn 11 giáo trình tiếng Anh chuyên ngành. Trong tương lai Tổ Ngoại ngữ sẽ phấn đấu giảng dạy cả tiếng Pháp và tiếng Hoa chuyên ngành.

Tổ Ngoại ngữ luôn luôn ý thức trách nhiệm nặng nề mà Ban Giám hiệu tín nhiệm và giao phó. Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể giảng viên, cần phải nói đến sự lãnh đạo của chi bộ Tổ Ngoại ngữ (gồm 9 Đảng viên), và sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và công đoàn cũng như sự đoàn kết của tất cả giảng viên trong Tổ. Trong tương lai, Tổ Ngoại ngữ tiếp tục tăng cường NCKH và hội nhập quốc tế, cũng như bồi dượng cán bộ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.

 

Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác