Trang Chủ Tài nguyên Dành cho SV Chơi Mà Học Với Hangman Trực Tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghiệp vụ Sư phạm

Các thông tin liên quan đến thực tập, Nghiệp vụ Sư phạm


Sinh viên cần biết

  • Sổ tay sinh viên
  • Cẩm nang cố vấn học tập
  • Thông tin học bổng
  • Quy chế đào tạo Đại học
  • Hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ


Đăng nhậpAi đang online!

Hiện có 1464 khách Trực tuyến
Chơi Mà Học Với Hangman Trực Tuyến PDF. In Email

Trò chơi Hangman là trò chơi đoán từ giúp ôn luyện và tăng cường vốn từ vựng của người học.

  • Người chơi mỗi lần đoán 1 chữ cái của từ bằng cách click vào chữ cái (A hoặc B hoặc C ...) trong bảng chữ cái Pick a letter.
  • Nếu đoán đúng, chữ cái đúng trong từ sẽ xuất hiện ở phần trống bên dưới làm manh mối để tiếp tục đoán chữ cái tiếp theo cho đến khi tìm ra toàn bộ từ (số chỗ trống là số chữ cái cần tìm).
  • Người chơi được phép 11 lần đoán sai cho đến khi bị "treo".
  • Sau khi từ xuất hiện hoàn toàn, người chơi có thể tra nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến See dictionary entry.

Dưới đây là giao diện của trò chơi Hangman trực tuyến của NXB Đại học Oxford.

Hãy click vào New game để bắt đầu với Hangman!!

 

Webmail
Webmail

Hệ thống văn bản pháp quy
Hệ thống văn bản pháp quy

Thư viện CSDL
Thư viện CSDL

Lịch công tác
Lịch công tác