Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8
  
Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 01 đến 02/11 năm 2014

2. Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, P.2, Quận 3, TP.HCM.