Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Danh sách các đoàn thực tập từ 29/9/2014 tại Quận 9
Danh sách các đoàn thực tập từ 29/9/2014 tại Quận 9 PDF. In Email
Viết bởi Trần Đức Thuận   
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 04:37

Kỳ thực tập tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Quận 9 sẽ diễn ra từ 29/9/2014, gồm các học viên của lớp Quận 9 K4 và một số học viên của các lớp Văn bằng 2 K4. Danh sách cụ thể như sau:

Trường LONG THẠNH MỸ, Quận 9

Trưởng đoàn: ThS. Trần Thanh Dũng

1. K36.9011029 - Vũ Thị Biểu
2. K36.9011030 - Trần Thị Hồng Châu
3. K36.9011034 - Nguyễn Thị Diễm
4. K36.9011035 - Phạm Thị Diễm
5. K36.9011040 - Đỗ Thị Ngọc Dung
6. K36.9011045 - Tôn Thị Hương Giang
7. K36.9011059 - Ngô Thị Hương Lan
8. K36.9011066 - Lê Huỳnh Như Mai
9. K36.9011068 - Nguyễn Huỳnh Diệu My
10. K36.9011071 - Đặng Lương Ánh Ngọc
11. K36.9011075 - Kiều Cẩm Nương
12. K36.9011077 - Trần Thiên Bích Phượng
13. K36.9011078 - Lê Thị Bích Phương
14. K36.9011080 - Nguyễn Đỗ Uyên Phương
15. K36.9011081 - Bùi Thị Đan Phương
16. K36.9011096 - Trương Hoàng Kim Thoa
17. K36.9011115 - Hà Thị Thơm Trương
18. K36.9011119 - Lê Mai Vũ Tuyết
19. K36.9011519 - Lương Thị Thái Ngân
20. K39.901.267 - Bùi Thị Lệ Lam (VB2 K4.1)
21. K39.901.374 - Đào Thị Huyền Trang (VB2 K4.2)
22. K39.901.388 - Trần Thị Bạch Tuyết (VB2 K4.2)

 

 

Trường BÙI VĂN MỚI (Phước Long A)

Trưởng đoàn: ThS. Đỗ Thị Nga

1. K36.9011027 - Trương Thị Thúy An
2. K36.9011032 - Vương Thị Kim Cúc
3. K36.9011036 - Đinh Thị Diện
4. K36.9011048 - Đinh Thị Thu Hà
5. K36.9011050 - Dương Thị Thu Hà
6. K36.9011053 - Phạm Thị Hiền
7. K36.9011054 - Lâm Thị Minh Hiệp
8. K36.9011061 - Nguyễn Thị Kim Liên
9. K36.9011064 - Khưu Thị Hồng Linh
10. K36.9011070 - Dương Thị Thu Ngân
11. K36.9011072 - Nguyễn Thị Hồng Nhung
12. K36.9011073 - Tạ Thị Nhung
13. K36.9011076 - Nguyễn Thị Hoàng Oanh
14. K36.9011094 - Dương Thị Thu Thảo
15. K36.9011097 - Nguyễn Thị Thơm
16. K36.9011102 - Nguyễn Thị Hồng Thúy
17. K36.9011109 - Trần Kim Tiền
18. K36.9011113 - Nguyễn Thị Phương Trang
19. K36.9011120 - Thăng Thị Tố Uyên
20. K36.9011121 - Trương Thị Ngọc Vân
21. K36.9011127 - Phạm Thị Hoàng Yến
22. K39.901.368 - Đặng Thị Ánh Trân (VB2 K4.2)
23. K39.901.371 - Đỗ Thị Trang (VB2 K4.2)


Trường TRƯƠNG VĂN THÀNH, Quận 9

Trưởng đoàn: ThS. Lê Văn Trung

1. K36.9011033 - Lê Thị Thu Cúc
2. K36.9011037 - Lê Thị Hồng Diệu
3. K36.9011043 - Đàm Lê Hà Giang
4. K36.9011044 - Trần Thị Trúc Giang
5. K36.9011056 - Võ Viết Kim Hoàng
6. K36.9011065 - Ngô Thị Bích Loan
7. K36.9011067 - Lê Thị Minh
8. K36.9011069 - Lê Lê Na
9. K36.9011074 - Trương Hoàng Nhung
10. K36.9011079 - Lâm Thị Trúc Phương
11. K36.9011083 - Nguyễn Thị Ngọc Phụng
12. K36.9011084 - Nguyễn Kim Phụng
13. K36.9011088 - Phan Thị Ngọc Quý
14. K36.9011090 - Phạm Kim Thanh
15. K36.9011091 - Đặng Thị Lan Thanh
16. K36.9011098 - Phan Thị Thơm
17. K36.9011108 - Đoàn Hồ Kim Ti
18. K36.9011110 - Bùi Thị Toán
19. K36.9011111 - Phan Thị Mai Trang
20. K36.9011116 - Nguyễn Thị Hồng Trúc
21. K36.9011118 - Phạm Văn Tuấn
22. K36.9011124 - Phạm Ngọc Khánh Vy
23. K39.901.233 - Phạm Thị Thu Hà (VB2 K4.1)
24. K39.901.386 - Nguyễn Thị Kim Tuyền (VB2 K4.2)

 

 

Trường TÂN PHÚ, Quận 9

Trưởng đoàn: ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh

1. K36.9011028 - Nguyễn Thị Ngọc Bích
2. K36.9011031 - Nguyễn Thị Kim Chi
3. K36.9011038 - Võ Thị Hải Dương
4. K36.9011047 - Phạm Thị Ngọc Hà
5. K36.9011052 - Đoàn Thị Thu Hiền
6. K36.9011057 - Nguyễn Thị Đông Hương
7. K36.9011058 - Hồ Thiên Kim
8. K36.9011060 - Nguyễn Thị Hoàng Lan
9. K36.9011062 - Phan Thị Mỹ Linh
10. K36.9011089 - Bùi Diễm Thanh
11. K36.9011095 - Nguyễn Dương Kim Thảo
12. K36.9011101 - Nguyễn Thị Mộng Thu
13. K36.9011104 - Đinh Thị Thúy
14. K36.9011105 - Nguyễn Thị Thu Thủy
15. K36.9011114 - Trần Thị Tú Trinh
16. K36.9011117 - Lương Thị Thanh Trúc
17. K36.9011122 - Bùi Thị Thúy Vân
18. K36.9011125 - Nguyễn Thị Tường Vy
19. K36.9011126 - Nguyễn Thị Ngọc Xuyến
20. K36.9011520 - Trần Quế Hương
21. K39.901.248 - Hoàng Thị Tuyết Hồng
22. K39.901.339 - Nguyễn Thiên Thanh

 

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội