Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Chính quy - Lịch học hệ chính quy CQ. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014
CQ. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi TLGV   
Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 02:51

Trường ĐHSP TP.HCM đã lập kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2014 cho sinh viên đại học hệ chính qui, cả 3 đối tượng: Sư phạm ngân sách, Sư phạm địa phương, Ngoài Sư phạm được đào tạo theo học chế mềm dẻo, kết hợp giữa niên chế và học phần (Khóa 35 trở về trước). Sinh viên quan tâm có thể theo dõi thông tin tại đây.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 02:53
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội