Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Sinh viên K40 - Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh
Sinh viên K40 - Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh PDF. In Email
Viết bởi Duong Minh Thanh   
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 13:52

Để có cơ sở cho việc xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy tiếng Anh phù hợp cho các sinh viên các ngành không chuyên ngữ khóa 40 – Tuyển sinh năm 2014, Trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh của các sinh viên này theo kế hoạch (được dán trên Bảng tin của Khoa) trong đó:

- Tất cả SV khóa 40 khoa Giáo dục tiểu học sẽ kiểm tra vào lúc 17h30, ngày thứ 2, 13/10/2014 tại các phòng thi C404, C501, C503, C505 và C507, dãy nhà C, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

- Sinh viên không tham gia kiểm tra sẽ không đuợc đăng ký học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

- Sinh viên có kết quả kiểm tra tốt sẽ đuợc xem xét miễn học một số hoặc toàn bộ các học phần tiếng Anh tổng quát trong các chương trình đào tạo của ngành học.

- Hình thức kiểm tra: sinh viên làm bài kiểm tra trực tuyến trên máy tính bằng phần mềm eTestMe do Langmaster - Edusoft cung cấp. Thời gian làm bài dự kiến: 60 phút.

- Sinh viên dự kiểm tra phải có mặt trước giờ thi 15 phút để điểm danh, các trường hợp đi trễ đều không được giải quyết.

- Khi đi dự kiểm tra, sinh viên phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Trường hợp miễn kiểm tra: sinh viên có chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

Ban chủ nhiệm khoa.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội