Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 2167 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tạp chí Khoa học Kế hoạch phát hành Kế hoạch ấn hành Tạp chí năm 2015
Kế hoạch ấn hành Tạp chí năm 2015

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ẤN HÀNH TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2015

(Mỗi tháng / kỳ)

STT

THÁNG

SỐ

CHUYÊN ĐỀ

1

1

1(66)/2015

Khoa học Xã hội & Nhân văn

2

2

2(67)/2015

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

3

3

3(68)/2015

Khoa học Giáo dục

4

4

4(69)/2015

Khoa học Xã hội & Nhân văn

5

5

5(70)/2015

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

6

6

6(71)/2015

Số đặc biệt "Giáo dục tiểu học trong xu hướng đổi mới sau năm 2015"

7 6 6(72)/2015 Khoa học Giáo dục

8

7

7(73)/2015

Khoa học Xã hội & Nhân văn

9

8

8(74)/2015

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

10

9

9(75)/2015

Khoa học Giáo dục

11

10

10(76)/2015

Khoa học Xã hội & Nhân văn

12

11

11(77)/2015

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

13

12

12(78)/2015

Khoa học Giáo dục

Lưu ý về bài gửi:

- Vui lòng thực hiện đúng và đủ các yêu cầu nêu trong Thể lệ viết và gửi bài;

- Nên gửi bài chậm nhất là 02 tháng trước thời điểm dự kiến ấn hành Tạp chí;

- Những số đặc biệt dành cho Hội thảo khoa học, tác giả gửi bài trực tiếp cho Ban Tổ chức Hội thảo;

- Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM đều sẽ được công bố toàn văn trên các website http://tckh.hcmup.edu.vnhttp://www.vjol.info.vn/index.php/sphcm.