Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ Đào tạo Đại học THỜI KHÓA BIỂU THÔNG BÁO: V/V ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN DO DANH SÁCH ĐẦY
THÔNG BÁO: V/V ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN DO DANH SÁCH ĐẦY PDF Print E-mail
Friday, 26 December 2014 15:30

ĐĂNGKÝ HỌC PHẦN

Hiện nay một số sinh viên của Khoa không đăng ký học phần được do danh sách đã đầy. Để thống nhất số lượng SV đăng ký bổ sung và thuận tiện cho các bạn trong việc đăng ký, Khoa yêu sinh viên nào chưa đăng ký được, nay muốn đăng ký HP làm đơn ghi rõ họ tên, mã sinh viên, mã học phần muốn đăng ký nộp về Khoa (T.Hói), Khoa sẽ tập hợp danh sách và đề nghị P.Đào tạo đăng ký cho sinh viên.

Hạn chót nộp đơn: 16h ngày 15/01/2015.

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học