Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Một số qui định về sinh con thứ 3 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số