Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Một số qui định về sinh con thứ 3 Quyết định ban hành chính sách vê Dân sô và Kê hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015