Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Thông báo nghỉ học lớp HP Toán cơ sở, 27/1/2015
Thông báo nghỉ học lớp HP Toán cơ sở, 27/1/2015 PDF. In Email
Viết bởi Duong Minh Thanh   
Thứ hai, 26 Tháng 1 2015 04:01

Do sáng thứ 3, ngày 27/01/2015 thầy Dương Minh Thành bận họp theo lệnh triệu tập của trường nên thầy thông báo đến lớp học phần Toán cơ sở, tiết 4-6, Phòng B.102, cơ sở Lê Văn Sĩ được nghỉ học. Lịch học bù sẽ được sắp xếp vào những buổi tiếp theo. Nhờ các bạn sinh viên thông báo lẫn nhau, cảm ơn các bạn.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội