Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ Đào tạo Đại học THỜI KHÓA BIỂU THÔNG BÁO VỀ PHÂN CÔNG GV DỰ GIỜ THỰC TẬP SƯ PHẠM
THÔNG BÁO VỀ PHÂN CÔNG GV DỰ GIỜ THỰC TẬP SƯ PHẠM PDF Print E-mail
Thursday, 19 March 2015 20:50

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực tập, Khoa đã tiến phân công GV dự giờ SV thực tập NH 2014-2015, SV thực tập căn cứ vào thời gian cụ thể tại trường TT phối hợp với GV để việc dự giờ hoàn thành đúng thời gian, đính kèm danh sách GV dự giờ.

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học