Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
Trang Chủ Đào tạo Đại học THỜI KHÓA BIỂU THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CHẤM KHOÁ LUẬN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CHẤM KHOÁ LUẬN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP PDF Print E-mail
Friday, 27 March 2015 04:51

Khoa thông báo đến sinh viên thời gian chấm khóa luận và xét tốt nghiệp đại học năm học 2014 - 2015.

- Thời gian chấm KLTN : từ 16/5/2015 đến 22/5/2015, cụ thể như sau:

+ Tổ Tư tưởng HCM sáng 16/5;

+ Tổ phương pháp sáng 18/5;

+ Tổ Triết học sáng 21/5;

+ Tổ Lịch sử đảng chiều 21/5;

+ Tổ Chủ nghĩa sáng 22/5;

+ Tổ Kinh tế chiều 22/5.

Địa điểm: văn phòng Khoa

Kèm theo danh sách hội đồng chấm khoá luận năm 2015.

- Thời gian xét TN đợt cuối HK II : 08/6/2015.

- Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày   05/8/2015.

Đề nghị các sinh viên làm khoá luận phải gấp rút hoàn thành để bảo vệ đúng thời gian.

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học