Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Trung tâm Hàn Quốc Học
한국학 연구소- Korean Studies Center
  
Trung tâm Hàn Quốc học Giới thiệu Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển

한국학센터 설립 추진 설립 이후 활동들

Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Hàn Quốc học

 

1. 2013년 8월 20일자로 총장 명의 한국학센터 설립 결정문 공고- 한국어 및 한국문화 보급을 위한 활동 – 특히 한국어학부 신설 목표, 특히 한국어교육학과 설립 목표를 세움

20/8/2013 : Quyết định thành lập Trung tâm Hàn Quốc học theo chỉ thị của Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP.HCM. Đặc biệt theo Chủ nghĩa văn hóa tương hỗ, giao lưu & giới thiệu văn hóa Hàn - Việt.

2. 2013년 8월 이후부터 9대 국립국어원장이신 민현식 원장님(2015년 4월까지 임기, 서울대 국어교육학과 교수)과 호치민사범교육대 관련 서신 교환으로 서울대사범대와 협력 추진

8/2013 : Cô Cho Myeong Sook liên lạc với viện Nghiên cứu Quốc gia Quốc ngữ Hàn Quốc.

3. 2013년 9월 : KF에 신청

9/2013 : Nộp đơn xin tài trợ từ Quỹ Korea Foundation.

4. 2013년 10월 사범교육대 내 최초 한국어 강좌 개설을 위한 홍보 시작

10/2013 : Quảng cáo, chiêu sinh lớp tiếng Hàn đầu tiên tại ĐH Sư phạm.

5. 2013년 11월 3일 학교 최초로 한국어 강좌 개설함 (12월 28일까지 개설)

11/2013 ~ 28/12/2013 : Khai giảng lớp tiếng Hàn đầu tiên.

6. 2013년 11월 25일 Koica단원 신청 및 Koica단원들 사범교육대에서 현지 적응 훈련.

25/11/2013 : Xin Tình nguyện viên KOICA.

7. 2013년 12월 20일 한베수교기념 제1회 한베문화교류한마당 개최- 한국학센터 주관.

20/12/2013 : Tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần 1, kỷ niệm ngày ngoại giao Hàn - Việt.

8. 2014년 1월 세종학당 설립을 위한 신청: 연계기관은 호치민총영사관임

Tháng 1/ 2014 : Nộp đơn xin thành lập TT Sejong.

9. 2014년 3월 베트남 최초로 고등학교 학생을 위한 한국어 강좌 개설 (부속고등학교 50명 학생 등록하였음) à 코이카 단원 강의à  2015년 5월 8명 수료함

Tháng 3/2014 : Khai giảng lớp tiếng Hàn đầu tiên tại Việt Nam dành cho học sinh PTTH, (khoảng 50 học sinh tham dự).

10. 2014년 4월 서울대 한국어지도자과정 학생 한국어 수업 참관               서울대 국어교육연구소와 호치민사범교육대 MOU체결

Lớp đào tạo giáo viên Đại học quốc gia Seoul dự giờ lớp tiếng Hàn (các lớp ĐH, Trung học thực hành), đồng thời ký kết MOU giữa Viện nghiên cứu giáo dục quốc ngữ ĐH Quốc Gia gia Seoul và Đại học Sư phạm TP.HCM.

11. 2014년 5월 세종학당 지정 공고 à 10월 지정서 전달식

5/2014 : Quyết định thành lập TT Sejong -> đến tháng 10 : Nhận được giấy quyết định.

12. 2014년 7월 국립국어원 관계자 방문 (국립국어원 민현식 원장님의 협조로)

Cán bộ viện Quốc ngữ Quốc gia Hàn Quốc thăm trường.

13. 2014년 8월 12일 한국인 부소장 노동허가증 받음

Phó giám đốc người Hàn nhận giấy phép LĐ.

14. 2014년 9월부터 세종학당 시범 운영 시작 (9월-2015년 2월)

TT Sejong thử nghiệm hoạt động.

15. 2014년 9월 23일 한국인 부소장 정식 임명 결정문

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc người Hàn, Tiến sĩ Cho Myeong Sook.

16. 2014년 9월부터- 제2외국어로서 한국어 강좌 정규 과정 설치- 60명 학습 중

Mở lớp ngoại ngữ 2 (~ 60 SV đăng ký).

17. 2014년 10월 5일-10월 11일 총영사관의 협조로 「한ㆍ베 교과서 전문가 교류 사업」 추진,호찌민사범교육대 총장단 12명 한국 방문.

방문기관: 국제교류재단 KF, 동북아역사재단, 독도박물관, 세종학당재단, 한국학중앙연구원,  한국문화예술교육진흥원, 서울대 사범대 (MOU체결), 서울교대서울사대부고 (호치민사대부고와 MOU체결)국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한글날 경축식 참석, 한글박물관 개관식 참여, 통일전망대, 청와대 부근, 경복궁, 광화문 등 문화 체험.

05/10/2014 ~ 10/10/2014 : Phối hợp với Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP.HCM, đoàn BGH trường ĐH Sư phạm thăm HQ, kết hợp giao lưu các chuyên gia SGK và chuyên gia giáo dục Hàn Việt.

Thăm viếng : Văn phòng Korea Foundation, Văn phòng KOICA, Viện nghiên cứu Lịch sử Đông Bắc Á, bảo tàng Dokdo, Quỹ Trung tâm Sejong, Viện nghiên cứu Quốc ngữ Hàn Quốc, ĐH Sư phạm tiểu học tại Seoul, trung học thực hành của ĐH QG Seoul ,

18. 2014년 10월 10일 서울대 사범대- 호치민사범교육대 간 심포지움 개최 및 MOU체결

Tọa đàm về SGK, ý MOU với ĐH Seoul/ giao lưu các chuyên gia SGK và chuyên gia giáo dục Hàn – Việt.

19. 2014년 10월 말 총장단 한국 방문 이후 귀국 즉시 총장단이 한국학센터에 한국학부 신설에 돌입할 것을 요청하여 한국학센터는 한국학부 신설 추진을 위한 교과과정 수립 진행 -2014년 12월까지 조명숙이 한국학부 신설제안서 및 교과과정 초안 완성 - 학과목 및 교수진 완비

BGH đề nghị TT HQH nhanh chóng thành lập khoa tiếng Hàn. Chuẩn bị Chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn và Sư phạm tiếng Hàn / chuẩn bị môn học và giảng viên.

20. 2014년 12월 한국국제학교 정회택 교장 및 교감 2명 센터 방문 (한국교과서 연구 지원)

12/2014 : Đoàn BGH trường Quốc tế Hàn Quốc tại Q.7 thăm Trung tâm Hàn quốc học và gửi SGK HQ.

21. 2014년 12월 총영사관 협조로 「한ㆍ베 교과서 전문가 교류 사업」 추진- 서울대 사대 국어과 지리과 교수와 호치민사범교육대 국어과 지리과 교수 교류 좌담회 개최

12/ 2014 : Tọa đàm về SGK / giao lưu các chuyên gia SGK và chuyên gia giáo dục Hàn – Việt.

22. 2014년 12월 한·베수교기념 제2회 한베문화교류한마당 개최 (한국학센터-세종학당)

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hàn – Việt, lễ hội Kimchi lần 2 ( Trung tâm Hàn quóc học hối hợp với trung tâm Sejong ).

23. 2014년 12월 국립국어원 민현식 원장 특강 실시 (호치민시 한국어 교사 대상)

12/2014 : Lớp chuyên đề ‘giáo dục văn hóa HQ’ do Viện trưởng viện Ngôn ngữ quốc gia HQ giảng dạy (tham dự viên là các giáo viên dạy tiếng Hàn tại TPHCM).

24. 2015년 1월 16일 서울교육대학교 총장단 답방 및 MOU체결

16/01/2015 : Đoàn trường Đại học Sư phạm tiểu học tại Seoul, thăm trường Đại học Sư phạm TPHCM và ký kết MOU.

25. 2015년 1월 26일 서울대 사범대 답방 및 호치민사범대 간 학술대회를 호치민에서 개최 (서울대 교수 및 학생 40여명 방문).

26/01/2015 : Đoàn trường Đại học Sư phạm của Đại học Quốc gia Seoul thăm trường Đại học Sư phạm TP.HCM và tổ chức hội thảo về SGK Hàn – Việt.

26. 2015년 1월 말까지 한국학부 신설 제안서 및 교과과정 수정 완료

Cuối tháng 1/ 2015 : Hoàn thành chương trình đào tạo Khoa tiếng Hàn.

27. 2015년 3월 9일 한국학중앙연구원 원장님 답방

09/3/2015 : Viện trưởng Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương thăm trường.

28. 2015년 3월 11일 국제교류재단 이사장님 답방

11/3/2015 : Chủ tịch KF thăm Trường và tiếp kiến Thầy hiệu trưởng.

29. 2015년 3월 교학부 직원 하노이 교육부 출장- 교육부에 한국학부 설립제안서 제출을 위해.

Nộp đề án thành lâp khoa tiếng Hàn cho Bộ giáo dục.

30. 2015년 5월 5일 한국학센터 소장 귀국/ 센터 복귀(프랑스 파리 7대학 교환교수)

Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học trở về từ trường Đại học Paris 7, tiếp tục công việc.

31. 2015년 5월 19-20일 총영사관에 한국학부 신설을 위한 총영사님의 협조 요청

Đề nghị Tổng Lãnh Sự quán tại TP.HCM gửi công hàm thúc đẩy Bộ giáo dục tiến hành thành lập Khoa tiếng Hàn.

32. 2015년 5월 25일 총영사님 협력 동의

Tổng Lãnh Sự quán tại TP.HCM đồng ý hỗ trợ.

33. 2015년 6월 초 한국학센터 소장 하노이교육부 방문 예정

Đoàn đại diện gồm Giám đốc Trung tâm và đích thân thầy Hiệu trưởng đến Hà Nội tiếp kiến Bộ giáo dục (dự định).

 

 

 

 


 Điểm báo 

Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Hàn 24/3/2015

Đại diện Đài Truyền hình Giáo dục Hàn Quốc EBS và các học viên của Trung tâm Hàn Quốc học trong buổi trao tặng tài liệuTrung tâm Hàn Quốc học (Trường ĐH Sư phạm TP HCM) đã tiếp nhận tài liệu học...