Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng (2018-2023):

1. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2. GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3. ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng phòng,

Phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường-Tạp chí Khoa học

Thư ký Hội đồng
4. TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc Trưởng phòng Sau Đại học Ủy viên
5. PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
6. TS. Cao Anh Tuấn Trưởng khoa Vật lý Ủy viên
7. TS. Ngô Quốc Việt Trưởng khoa Công nghệ Thông tin
Ủy viên
8. TS. Phạm Thị Bình
Trưởng khoa Địa lý Ủy viên
9. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá
Trưởng khoa Giáo dục Chính trị
Ủy viên
10. PGS.TS. Mỵ Vinh Quang
Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Toán Tin học
Ủy viên
11. PGS.TS. Phạm Thị Lệ Hằng Trưởng khoa Giáo dục Thể chất
Ủy viên
12. TS. Dương Minh Thành
Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học
Ủy viên
13. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Trưởng khoa Hóa học Ủy viên
14. TS. Nguyễn Thanh Tiến
Trưởng khoa Lịch sử Ủy viên
15. PGS.TS. Bùi Thanh Truyền
Trưởng khoa Ngữ văn Ủy viên
16. PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ Trưởng khoa Tâm lý học Ủy viên
17. TS. Nguyễn Đức Danh Trưởng khoa Khoa học Giáo dục Ủy viên
18. TS. Nguyễn Thanh Bình
Trưởng khoa tiếng Anh Ủy viên
19. TS. Nguyễn Thị Hắng Trưởng khoa tiếng Nga Ủy viên
20. TS. Phạm Duy Thiện
Trưởng khoa tiếng Pháp Ủy viên
21. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân Trưởng khoa tiếng Trung Ủy viên
22. TS. Cao Lê Dung Chi
Trưởng khoa tiếng Nhật Ủy viên
23. TS. Lê Đức Sơn
Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng
Ủy viên
24. PGS.TS. Tống Xuân Tám
Trưởng khoa Sinh học
Ủy viên
25. PGS.TS. Dương Bá Vũ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục
Ủy viên
26. GS.TSKH. Lê Văn Hoàng Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý Ủy viên

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về:

- Mục tiêu chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 674 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31