Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu Tổ Phương pháp dạy học Kế hoạch bài dạy Mở rộng vốn từ Ước mơ (Lớp 4, tuần 8)
Kế hoạch bài dạy Mở rộng vốn từ Ước mơ (Lớp 4, tuần 8) PDF. In Email

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
LUYỆN TỪ VÀ CÂU- LỚP 4 TUẦN 8
MỞ RỘNG VỐN TỪ- CHỦ ĐỀ ƯỚC MƠ

Hoàng Thị Tuyết


Ước mơ... Mở rộng vốn từ theo chủ điểm là một dạng bài học chủ đạo trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4 và 5. Bài học này nhằm giúp học sinh gia tăng vốn từ một cách hệ thống và có khả năng sử dụng các từ ấy một cách thích hợp.

Và để có thể sử dụng được các từ ngữ theo chủ điểm ấy, điều nhất thiết học sinh phải đạt được là hiểu nghĩa của từ. Hơn nữa, về mặt ngôn ngữ học, giúp học sinh mở rộng vốn từ theo chủ điểm là cách dạy từ theo hướng tiếp cận trường nghĩa.

Do vậy, bên cạnh việc thiết kế những hoạt động giúp học sinh động não đưa ra các từ ngữ phù hợp với chủ điểm càng nhiều càng tốt, thì việc đưa ra những biện pháp- hình thức hoạt động học tập để giúp trẻ nắm nghĩa của các từ ngữ một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả là một nhân tố vô cùng quan trọng. Lối giải nghĩa từ kiểu “duy danh định nghĩa” hoặc giải thích bằng lời thường tạo ra cảm giác năng nề và mơ hồ trong tâm trí trẻ khi tiếp nhận các từ ngữ. Những cách hỏi “Em biết từ này nghĩa là gì?”, Em hiểu từ này thế nào?”… chính là biểu hiện lối duy danh định nghĩa trong việc giúp HS lĩnh hội nghĩa của từ. Thiết kế bài dạy dưới đây như một ví dụ minh họa cho việc vận dụng hướng tiếp cận trường nghĩa trong dạy mở rộng vốn từ, trong đó những biện pháp tổ chức hoạt động học tập như giải nghĩa từ gắn với ngữ cảnh, phấn tích so sánh và đối chiếu để nhận diện những nét nghĩa khác nhau của những từ ngữ nằm trong một trường nghĩa, cũng như loại trừ những từ ngữ không thuộc cùng trường nghĩa.

I. MỤC TIÊU

  1. Mở rộng một số từ liên quan đến chủ đề ước mơ: danh từ, từ thể hiện hành động liên quan đến ước mơ và từ chỉ tính chất của ước mơ.
  2. Hiểu nghĩa các từ trên và bước đầu sử dụng được chúng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • Bảng phụ ghi bài tập trắc nghiệm
  • Bảng nhóm
  • Thẻ từ
  • Phiếu bài tập trắc nghiệm

III. DẠY BÀI MỚI

 

Tải kế hoạch (dạng .pdf, 254 KB)

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào