Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Đỗ Thị Nga PDF. In Email
Đỗ Thị Nga
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công Đoàn Khoa (từ 10/2012)
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tự nhiên - Xã hội
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0918.302.473
Thông tin thêm:
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào