Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trần Thanh Dũng PDF. In Email
Tran Thanh Dung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Môn LLDH Thể dục; Tủ sách khoa GDTH; Phong trào sinh viên...
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0982.844.482
Thông tin thêm:
Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa GD Tiểu học (2009 - 2014)
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào