Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Nguyễn Thị Hà Thanh PDF. In Email
Nguyễn Thị Hà Thanh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ

Phụ trách: Các môn Toán cơ bản, LLDH Toán
Hộp thư:
Điện thoại: 0988.541.477
Thông tin thêm: chuyển công tác từ 01/01/2018.
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào