Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Lê Ngọc Tường Khanh PDF. In Email
Lê Ngọc Tường Khanh

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Lê Ngọc Tường Khanh
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ
Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngữ văn và PPDH Ngữ văn ở tiểu học
Lĩnh vực chuyên môn: PPDH Tiếng Việt ở TH; Hoạt động trải nghiệm, Nghiệp vụ sư phạm
---------------------------------------------------------------------------------------------
+ Liên hệ: Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học, A310, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
+ Ngày gia nhập Khoa Giáo dục Tiểu học: 2008


B. DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ NGHIỆM THU

1. Lê Ngọc Tường Khanh, Hoạt động tự chọn trong Hoạt động giáo dục ngoải giờ lên lớp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, đề tài cấp cơ sở, năm 2012.

2. Lê Ngọc Tường Khanh, Biện pháp khắc phục tình trạng học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh làm văn rập khuôn theo mẫu, đề tài cấp cơ sở năm 2018.

C. SẢN PHẨM, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ XUẤT BẢN

1. Lê Ngọc Tường Khanh (đồng tác giả), Học qua văn mẫu lớp 5, NXB   Hà Nội.

2. Lê Ngọc Tường Khanh (đồng tác giả), Em tập viết đúng, viết đẹp – Lớp 1,2,3,4,5, NXB Giáo dục.

3. Lê Ngọc Tường Khanh (đồng tác giả), Giáo dục kĩ năng sống dành cho trẻ mầm non, NXB ĐH Sư Phạm TP HCM, năm 2018.

4. Lê Ngọc Tường Khanh (đồng tác giả), Giáo dục kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1/ lớp 2/ lớp 3/ lớp 4/ lớp 5, NXB ĐH Sư Phạm TP HCM, năm 2018.

D. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC, KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Hoang Minh Phuong, Nguyen Huu Tam, Le Ngoc Tuong Khanh, Child Rights, Classroom and School Management, Giving Wings to Children ‘s Dream, Implementation of CRC in Primary School, Lund University, 2010.

2. Lê Ngọc Tường Khanh, Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Dạy đọc ở tiểu học theo hướng phát huy năng lực của người học, ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, 4/2014.

3. Lê Ngọc Tường Khanh, Dạy làm văn theo mẫu, nhìn từ tiểu học – số tháng 9/2014, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

4. Lê Ngọc Tường Khanh, Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học- số tháng 6/2015, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

5. Lê Ngọc Tường Khanh (2015), Bàn về dạy đọc ở tiểu học theo hướng phát huy năng lực người học, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, số tháng 9/2015

6. Bạch Linh Trang, Lê Ngọc Tường Khanh, Promoting children’s participation through different teaching methods trong hội thảo The First International Conference On Child-Friendly Education, ISSN: 2503-5185, Indonesia, tháng 5/2016 ,.

7. Lê Ngọc Tường Khanh, Làm thế nào tạo động cơ học tập Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong hội thảo Dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, tháng 5/2017.

8. Lê Ngọc Tường Khanh , Dạy viết văn bản cho học sinh tiểu học: Các quan điểm và định hướng cho chương trình sau 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 134 – tháng 11/2016, tr. 75 – 78.

9. Lê Ngọc Tường Khanh, Tích hợp dạy viết trong việc dạy các kĩ năng ngôn ngữ khác cho học sinh tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 140 – tháng 5/2017, tr. 73 – 77.

10. Lê Ngọc Tường Khanh, Biện pháp tích cực hóa hoạt động viết sáng tạo cho học sinh tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số tháng 6/2018, tr. 70 – 74.

11. Lê Ngọc Tường Khanh , Hình thành năng lực viết sáng tạo cho học sinh Tiểu học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số tháng 11/2018.

1. Hoang Minh Phuong, Nguyen Huu Tam, Le Ngoc Tuong Khanh, Child Rights, Classroom and School Management, Giving Wings to Children ‘s Dream, Implementation of CRC in Primary School, Lund University, 2010.

2. Lê Ngọc Tường Khanh, Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Dạy đọc ở tiểu học theo hướng phát huy năng lực của người học, ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, 4/2014.

3. Lê Ngọc Tường Khanh, Dạy làm văn theo mẫu, nhìn từ tiểu học – số tháng 9/2014, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

4. Lê Ngọc Tường Khanh, Định hướng đánh giá năng lực viết của học sinh tiểu học- số tháng 6/2015, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

5. Lê Ngọc Tường Khanh (2015), Bàn về dạy đọc ở tiểu học theo hướng phát huy năng lực người học, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, số tháng 9/2015

6. Bạch Linh Trang, Lê Ngọc Tường Khanh, Promoting children’s participation through different teaching methods trong hội thảo The First International Conference On Child-Friendly Education, ISSN: 2503-5185, Indonesia, tháng 5/2016 ,.

7. Lê Ngọc Tường Khanh, Làm thế nào tạo động cơ học tập Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong hội thảo Dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, tháng 5/2017.

8. Lê Ngọc Tường Khanh , Dạy viết văn bản cho học sinh tiểu học: Các quan điểm và định hướng cho chương trình sau 2015, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 134 – tháng 11/2016, tr. 75 – 78.

9. Lê Ngọc Tường Khanh, Tích hợp dạy viết trong việc dạy các kĩ năng ngôn ngữ khác cho học sinh tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 140 – tháng 5/2017, tr. 73 – 77.

10. Lê Ngọc Tường Khanh, Biện pháp tích cực hóa hoạt động viết sáng tạo cho học sinh tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số tháng 6/2018, tr. 70 – 74.

Lê Ngọc Tường Khanh , Hình thành năng lực viết sáng tạo cho học sinh Tiểu học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số tháng 11/2018. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội


 Đăng Nhập  Lịch công tác 

Không có sự kiện nào