Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Ngừng nhận hồ sơ TNHP các lớp VB2 K3, K4
Ngừng nhận hồ sơ TNHP các lớp VB2 K3, K4 PDF. In Email
Viết bởi Trần Đức Thuận   
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 11:21

Hiện nay, số lượng sinh viên, học viên đăng ký học TNHP LLDH Tự nhiện - Xã hội đã quá sức chứa của các phòng học. Vì thế, Khoa GDTH sẽ không giải quyết thêm các trường hợp TNHP của học viên các lớp VB2 K3, VB2 K4. Khoa sẽ mở thêm lớp vào đầu học kì tiếp theo. Đề nghị các học viên chú ý theo dõi thông tin trên website của Khoa.

Trân trọng.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội