Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Danh sách sinh viên chính quy tham gia THNVSP 2015 - 2016
Danh sách sinh viên chính quy tham gia THNVSP 2015 - 2016 PDF. In Email
Viết bởi Trần Đức Thuận   
Thứ ba, 15 Tháng 9 2015 09:44

Ngày 19/9/2015, Khoa Giáo dục Tiểu học đã chốt danh sách các sinh viên sẽ đi thực hành nghiệp vụ sư phạm vào học kì II năm học 2015 - 2016 để trình Phòng Đào tạo.
Danh sách này được lập căn cứ vào:
1. Quy chế Thực hành Nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên theo học chế tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHSP ngày 09/01/2014.
2. Kết quả học tập của sinh viên, tổng số tín chỉ đã tích lũy được, tính từ đầu khóa đến tháng 9 năm 2015.
3. Số tín chỉ sinh viên đăng kí học trong học kì I năm học 2015 - 2016.

 

Danh sách K38 tham gia Thực tập sư phạm: http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/pdf/K38_TTSP_DS.pdf

Danh sách K39 tham gia Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm: http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/pdf/K39_RLNVSP_DS.pdf

Danh sách K38, K39 không đủ điều kiện tham gia: http://gdth.hcmup.edu.vn/cq/pdf/KoTHNV.pdf

Riêng trường hợp sinh viên Phạm Thị Mộng Nhi, nếu muốn tham gia Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm, cần chủ động liên hệ, làm cam kết và đóng học phí trả nợ học phần do đã bỏ đoàn vào học kì II năm học 2014 - 2015.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội