Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I PDF Print E-mail
Saturday, 19 September 2015 03:30

Hiện nay Khoa đã sắp xếp xong môn học và lịch học kỳ I năm học cho Khoá 41, ngoài những học phần chung (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lenin, tin học cơ bản, Thể chất, Quốc phòng) Khoá 41 còn phải học 4 học phần chuyên ngành đào tạo. Tổng số tín chỉ là 16.

THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 41

Khoa

Ngành

Lớp

Thứ

Tiết

Môn

Phòng

TC

GDCT

 

GDCT

 

A

2

2 - 6

Gdtc  - Điền kinh

blank

40

3

8 - 12

Tin học căn bản

TTTH

40

A,B

5

Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lenin

ADV A .103

40

B

2

2 - 6

Gdtc  - Điền kinh

blank

40

3

8 - 12

Tin học căn bản

TTTH

40

B

5

1 - 3

Giáo dục gia đình

ADV C.301

40

A

4 -6

40

B

7

 

7 - 9

Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

LVS B 101

40

A

10 - 12

40

B

2

7 - 9

Xã hội học đại cương

 

ADV A.507

40

A

10 - 12

40

A

4

1 - 3

Logic học đại cương

ADV C .301

40

B

4 - 6

40

Tải lịch học HK1 NH 2015-2016 của cả Khoa GDCT tại đây.

 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học