DS Khách Sạn

Khách sạn Hotel Nikko Saigon

  Địa chỉ: 235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Điện thoại: (+84.8) 3925.7777

Khách sạn Ngọc Long

  Địa chỉ: 289-291 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84 8 3832 4343

Khách sạn Tân Hoàng Long

  Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84 8 39236488

Khách sạn Happy

  Địa chỉ: 7 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84 8 3833 0005

Khách sạn Phước Lộc Thọ 1-2

  Địa chỉ: 170 - 172 - 174 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  192 - 194 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+84.28) 3835 7058 – 3835 1988