Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC HỌC PHÍ Quy định mới về học phí (Áp dụng từ 01.12.2015)
Quy định mới về học phí (Áp dụng từ 01.12.2015) PDF Print E-mail
Tuesday, 20 October 2015 14:28

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Chính phủ công bố Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. Theo đó, mức học phí tăng dần hằng năm từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Một số điểm đáng chú ý của Nghị định:

  • Nghị định quy định mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.
  • Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 được xác định bằng mức trần học phí đào tạo trình độ đại học nhân hệ số 1,5 đối với đào tạo thạc sĩ và 2,5 đối với đào tạo tiến sĩ.
  • Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.
  • Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ trên Nghị định này, ngày 14 tháng 10 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2401/QĐ-ĐHSP về mức thu học phí hệ vừa làm vừa học và đào tạo theo địa chỉ từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSP về mức thu học phí hệ chính quy từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Hai Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Tải văn bản tại đây:

86/2015/NĐ-CP

2401/QĐ-ĐHSP

2402/QĐ-ĐHSP

 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website