Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Tổ bộ môn Sư Phạm Giới thiệu Hệ Sư Phạm
Giới thiệu Hệ Sư Phạm PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 21:35

HỆ CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

Hệ Sư phạm của Khoa Tiếng Pháp có mặt từ đầu những ngày thành lập trường ĐHSP năm 1976. Cùng với các khoa khác trong trường, hệ SP của khoa tham gia đào tạo và cung cấp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp và Cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực phía Nam, đáp ứng mục tiêu chung của Trường đề ra đó là :

« Đào tạo cử nhân sư phạm ngành tiếng Pháp, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế ».

Chương trình đào tạo

 • Rèn luyện cho sinh viên có khả năng thực hành đứng lớp, năng lực tư duy, phân tích các hoạt động sư phạm. Nội dung chương trình kết hợp cao hai phần lý thuyết và thực hành.
 • Rèn luyện cho sinh viên năng lực tự học, có khả năng suy nghĩ độc lập về nghề nghiệp nhằm vận dụng trong các tình huống nghiệp vụ.
 • Bước đầu cung cấp năng lực nghiên cứu khoa học về khoa học ngôn ngữ và khoa học sư phạm.

Thời lượng học tập theo hệ Tín chỉ :

* Theo chương trình ban hành năm 2011

Trong thời gian từ 4 đến 6 năm : tích lũy đủ 135 tín chỉ (TC) trong đó :

-          học phần bắt buộc : khoảng 105 TC (47 TC cho khối kiến thức đại cương + 58 TC cho khối kiến thức chuyên nghiệp) ;

-          học phần lựa chọn bắt buộc : 14 TC thuộc khối kiến thức chuyên ngành + 6 TC trong nhóm Tốt nghiệp (Viết+Nói hoặc Lý luận & Phương pháp Dạy-Học tiếng Pháp) ;

-          học phần lựa chọn tự do : 10 TC (bất kỳ học phần nào của các khoa trong Trường).

* Theo chương trình ban hành năm 2015

Trong thời gian từ 4 đến 6 năm : tích lũy đủ 135 tín chỉ (TC) trong đó :

-          học phần bắt buộc : khoảng 119 TC (27 TC cho khối kiến thức chung + 56 TC cho khối kiến thức chuyên ngành và khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực nghề nghiệp) ;

-          học phần lựa chọn bắt buộc : 16 TC thuộc khối kiến thức chuyên ngành thuộc các hệ Sư phạm, Biên phiên dịch hoặc Du lịch.

Nội dung đào tạo chính

 • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Pháp và tiếng Anh) và kỹ năng giao tiếp chuyên ngành.
 • Kỹ năng giảng dạy tiếng Pháp tại tất cả các hệ đào tạo bậc phổ thông và tiếng Pháp không chuyên ở Đại học.
 • Kiến thức
  • liên quan đến ngành khoa học ngôn ngữ và Pháp ngữ ;
  • chuyên ngành, nghiệp vụ về lý luận và phương pháp giảng dạy.
 • Thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm : Tham quan thực tế, thực hành thực tập chủ nhiệm, thực tập giảng dạy ở các hệ, bậc đào tạo phổ thông. Bao gồm hai học phần   
  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (2 TC) : học kỳ 2 năm thứ ba
  • Thực tập sư phạm (6 TC) : học kỳ 2 năm thứ tư
 • Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giảng dạy tiếng Pháp, kế hoạch giáo dục, quản lý lớp học theo đúng điều lệ trường phổ thông.
 • Khả năng nghiên cứu khoa học : sinh viên sẽ xây dựng khả năng này thông qua các chương trình sinh hoạt học thuật (séminaire), sinh hoạt chuyên đề, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo nhóm hoặc cá nhân, vv…

Đội ngũ giảng viên

 • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sư phạm.
 • Ngoài ra, khoa cũng thường xuyên tổ chức các đợt học tập ngắn hạn, các sinh hoạt học thuật khác tại khoa cho SV do giáo viên, chuyên gia ở trong nước và ngoài nước đảm trách.

Stt

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

1

Trần Chánh Nguyên

Thạc sĩ – Giảng viên chính

Didactic ngoại ngữ

Kiểm tra, đánh giá

Thiết kế và quản lý quy trình đào tạo nghiệp vụ

2

Nguyễn Thị Tươi

Tiến sĩ

Didactic Tiếng Pháp

Đào tạo giáo viên

Khoa học giáo dục

3

Phan Nguyễn Thái Phong

Tiến sĩ

Didactic Tiếng Pháp

Giáo dục học

Ngôn ngữ học

4

Lê Thị Phương Uyên

Thạc sĩ

Didactic Tiếng Pháp

Đào tạo giáo viên

5

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Thạc sĩ

Didactic Tiếng Pháp

Giao tiếp liên văn hóa

Truyền thông

6

Lê Ngô Thu Thảo

Thạc sĩ

Didactic Tiếng Pháp

7

Lâm Xuân Thơ

Cử nhân

Didactic Tiếng Pháp

8

Nguyễn Thị Hà

Cử nhân – Thư ký giáo vụ

 

Hợp tác đào tạo với :

 • Các trường đại học
  • Đại học Quốc Gia Vientiane (Lào) ;
  • Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) ;
  • Đại học Rouen, Grenoble, Caen, Jean Monnet de Saint-Étienne (Pháp) ;
  • Đại học Hoàng gia Chandrakasem (Thái Lan).
 • Các đối tác song phương và đa phương (các đại sứ quán, AUF, OIF).

Triển vọng nghề nghiệp :

 • Ngoài khả năng đứng lớp, trong nhiều năm qua, sinh viên tốt nghiệp hệ Sư phạm còn có khả năng làm việc trong các ngành khác nhau trong lĩnh vực Giáo dục, Biên Phiên dịch và Du lịch.
 • Có khả năng học tiếp lên thạc sĩ ở trong nước và các trường ở Pháp có hợp tác đào tạo với Khoa Pháp.
 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản