Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Tổ bộ môn Sư Phạm Giới thiệu Hệ Sư Phạm
Giới thiệu Hệ Sư Phạm PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 21:35

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP

Ngành sư phạm tiếng Pháp là ngành đào tạo gắn liền với sự hình thành và phát triển Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa tiếng Pháp ngay từ ngày đầu thành lập, năm 1976.

1. Mục tiêu đào tạo

Ngành sư phạm tiếng Pháp đào tạo giáo viên tiếng Pháp có đầy đủ năng lực và phẩm chất để giảng dạy tiếng Pháp ở các cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) và chương trình tiếng Pháp ở bậc phổ thông (song ngữ tiếng Pháp, ngoại ngữ 2).

2. Chương trình đào tạo

* Thời gian đào tạo : 4 năm chính thức (có thể kéo dài đến 8 năm)

* Tổng số tín chỉ : 135 tín chỉ

* Nội dung chương trình : Trong chương trình học, sinh viên sẽ học 3 khối kiến thức được phân bổ như sau :

-       Các học phần chung (27 tín chỉ) gồm các học phần : khoa học Mác-Lênin, ngoại ngữ 2, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, …

-       Các học phần chuyên môn (64 tín chỉ) gồm các học phần tiếng Pháp như : nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng học, ngữ âm, văn hóa, văn học, …

-       Các học phần nghề nghiệp (38 tín chỉ) gồm : giáo dục học, tâm lý học, phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Pháp, …

-       Trong quá trình học, sinh viên sẽ có hai kỳ thực tập sư phạm vào năm thứ 3 và năm thứ 4 ở các trường phổ thông có dạy tiếng Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bến Tre.

-       Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế (6 tín chỉ) vào năm cuối.

3. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể giảng dạy ở các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhu cầu về giáo viên ngoại ngữ trong đó có tiếng Pháp sẽ rất lớn khi ngoại ngữ trở thành môn học bắt buộc (ngoại ngữ 1 từ lớp 3 đến lớp 12) và môn tự chọn (từ lớp 6) khi triển khai Chương trình giáo dục tổng thể năm 2018theo lộ trình kể từ năm học 2020-2021.

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Pháp cũng có thể làm việc trong lĩnh vực có sử dụng tiếng Pháp như biên-phiên dịch hay du lịch.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học tiếp bậc thạc ngành Lý luận dạy và học tiếng Pháp tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại cơ sở giáo dục khác.

4. Hợp tác đào tạo

-       Tổ chức pháp ngữ AUF, OIF

-       Các trường đại học Pháp như : Đại học Caen, Đại học Rouen, Grenoble, Jean Monnet Saint Étienne

-       Các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học có dạy tiếng Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bến Tre

5/ Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Tổ sư phạm đa phần tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở Pháp và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Pháp và đào tạo giáo viên.

STT

Họ và tên giảng viên

Học vị

Chuyên ngành

1

Phan Nguyễn Thái Phong

Tiến sĩ

Khoa học giáo dục

Khoa học ngôn ngữ

Didactic tiếng Pháp

2

Nguyễn Thị Tươi

Tiến sĩ

Didactic tiếng Pháp

Đào tạo giáo viên

Khoa học giáo dục

3

Lê Thị Phương Uyên

Thạc sĩ

Didactic tiếng Pháp

Đào tạo giáo viên

4

Phạm Huỳnh Kim Toàn

Thạc sĩ

Didactic tiếng Pháp

 

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản