French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VĂN BẢN NHÀ NƯỚC Luật kế toán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua
Luật kế toán (sửa đổi) được Quốc hội thông qua PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 01:55

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Xem chi tiết tại đây.

 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website