Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo nhập học lớp hoàn chỉnh kiến thức Quản lý giáo dục (khóa 2) và Giáo dục học (khóa 1) năm 2016 PDF. In Email
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 05:38

Thông báo lớp Quản lý giáo dục (Khóa 2): tại đây

Thông báo lớp Giáo dục học (Khóa 1): tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO NGÀY NHẬP HỌC LỚP ''QUẢN LÝ GIÁO DỤC" KHÓA 2 VÀ LỚP "GIÁO DỤC HỌC" KHÓA 1 LÚC 18G30 NGÀY 23/5/2016 TẠI PHÒNG H005 (VĂN PHÒNG KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC)