Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Nguyễn Huỳnh Bích Phương PDF. In Email
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 17:00

NGUYỄN HUỲNH BÍCH PHƯƠNG

PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:15 / 5 / 1982

Quê quán:Hòa Thành, Tây Ninh

Học vị: Thạc sĩ

năm công nhận: 2010

Chức danh:Giảng viên

năm được phong:

Môn giảng dạy: Triết học

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Chính trị

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2015),“Về đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức việc tự học, thảo luận của sinh viên đối với các môn lý luận chính trị”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia do Bộ GD-ĐT và ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức, tr. 470-477.
  2. Nguyễn Huỳnh Bích Phương, Nguyễn Ngọc Khá (2015), “Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa dưới quan điểm hệ thống”, Văn hóa với động lực của sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 149-157.
  3. Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2015), “Quan niệm của Lão Tử về mối quan hệ giữa con người - tự nhiên và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết vấn đề môi trường tự nhiên hiện nay, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 10 (35), tr. 72-79.
  4. Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2016), “Một số vấn đề về quản lý lĩnh vực xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 2 (80), tr. 62-68.
  5. Nguyễn Huỳnh Bích Phương, Nguyễn Ngọc Khá (2016), “Tổ chức và quản lý lĩnh vực văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế do Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh và Trường Chính trị - Hành chính thủ đô Viêng chăn đồng tổ chức, tr.219-231.
  6. Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2016), “Sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị hiện nay”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr. 992 - 1004

Đề tài nghiên cứu

Nguyễn Huỳnh Bích Phương (tham gia), Nguyễn Ngọc Khá (Chủ nhiệm)  (2016), Quan niệm duy vật về lịch sử của C. Mác và Ph. Ăngghen thời kỳ hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác (1848 – 1895). Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015, mã số CS.2015.19.09

Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2018), Quan niệm của triết học Trung Quốc cổ đại về mối quan hệ con người – tự nhiên và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết vấn đề môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay. Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016, mã số: CS.2016.19.47

Sách

  1. Nguyễn Huỳnh Bích Phương, Nguyễn Ngọc Khá (chủ biên)(2015), Giáo trình Lịch sử triết học trước Mác, Nxb Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Nguyễn Huỳnh Bích Phương(tham gia) (2011), Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), Đinh Ngọc Thạch, Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2016), Giáo trình Lịch sử triết học Mác - Lênin, Nxb Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 710 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...