Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Hoàng Thị Tuyết PDF. In Email
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 17:00

HOÀNG THỊ TUYẾT

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 08.07.1958

Quê quán: Hà Nam Ninh

Học vị: Tiến sĩ (LaTrobe University of Melbourne- Australia) – Năm công nhận 2012.

Học hàm: Phó Giáo Sư                                               Năm công nhận: 2015

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Môn giảng dạy: (1) Lý luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học; (2) Đánh giá học tập; (3) Kỹ năng mềm; (4) Instructional Psychology; (5) Teaching English as second language for young learners; (6) Phương pháp nghiên cứu khoa học; (7) Giáo dục học.

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục tiểu học- Đại học Sư phạm TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Các bài báo

1.Nên quan niệm về đọc và dạy đọc như thế nào? Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, số 24 - 11/2000.

2.Vài nét về chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của một trường đại học ở Uc. Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, số 24 - 11/2000.

3. Cách tiếp cận phát triển năng lực đối với việc đào tạo giáo viên tiểu học. Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, 2002

4. Những lý thuyết về quá trình kiến tạo tri thức. Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, số 25 tháng 4/2001

5. Đổi mới phương thức biên soạn giáo trình theo hướng dạy tự học. Giáo Dục  & Sáng Tạo,  số 70 ngày 6.12. 2000 và số 71 ngày 13.12.2000.

6.Tư tưởng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm trong thực tiễn giáo dục việt nam. Giáo dục- Thơi đại, tháng 7/2001.

7.Tâm lý học nhận thức : khoa học nghiên cứu quá trình phát triển trí tuệ của con người. Tâm lý học, số 4, tháng 7-2001.

8. Đặc điểm tâm lý của hoạt động học tập tích cực. Tâm lý học, số 4, tháng 4-2003.

9. Phân tích khái niệm “tri thức” từ quan điểm tâm lý học nhận thức. Tâm lý học, số 8, tháng 8-2003.

10. Đánh giá chất lượng học tập nhìn từ góc độ tâm lý học. Tâm lý học, số 4, tháng 4-2004.

11. Chuyển di kiến thức. Tâm lý học, số 4, tháng 6-2005.

12. Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Tiếng Việt. Giáo Dục, số 35 tháng 7/2002.

13. Vấn đề chính âm trong dạy đọc viết ở tiểu học. Giáo Dục, số 27 tháng 4/2002.

14. Giúp học sinh lớp ba vui và tích cực hơn trong giờ học Tập làm văn “Nghe kể lại chuyện. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2004.

15. Giúp học sinh lớp ba tích cực và sáng tạo trong giờ  Tập làm văn Kể hay nói viết về ……”. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 6 và 7/ 2004.

16. Dạy Tập làm văn hay dạy trả lời câu hỏi. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 6 và 7/ 2005.

17. Dạy Tập làm văn  lớp 4 theo hướng tích hợp. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2005.

18. Cách dạy các dạng bài tập sử dụng “dấu cuối câu “ ở lớp Hai và Ba. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 1 và 2/ 2005.

19. Cách dạy các dạng bài tập sử dụng “dấu trong câu “ ở lớp Hai và Ba. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 3/ 2005.

20. Rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh tiểu học. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2005.

21. Giúp giáo viên gỡ rối những khúc mắc trong dạy luyện từ và câu ở lớp Bốn. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 8 và 9/ 2005.

22. Vì sao việc học nhóm trong một số giờ dạy tiếng Việt lớp 1 và 2 chưa hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.

23. Giáo viên chúng ta hiểu thế nào về chương trình luyện từ và câu lớp Hai? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2003.

24. Dạy tập đọc trong phần luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt lớp Một. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.

25. Kỹ năng và tri thức Tiếng Việt của  học sinh lớp một vào  cuối năm học 2002-2003. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2003.

26. Tận dụng tranh ảnh trong sách giáo khoa để giúp học sinh lớp một tích cực học kể chuyện.  Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.

27. Giúp học sinh chủ động nắm nghĩa của từ trong dạy đọc ở lớp Hai Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, số 189 CĐ 16-17/ 2003.

28. Vài ghi nhận về kỹ năng Tiếng Việt của học sinh lớp 1 vào cuối năm học 2002-2003. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, số 189 CĐ 16-17/ 2003.

28. Thực hiện một bài dạy tập đọc thể loại truyện ở lớp hai  theo định hướng tổ chức hoạt động giao tiếp. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, số 189 CĐ 18-19/ 2003.

29. Làm thế nào để giúp học sinh lớp 6 ,7 và 8 nghe hiểu tiếng Anh có hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2004.

30. Thực tế dạy học tiếng Anh 6 và 7:  ghi nhận tản mạn thực hiện một bài dạy ngữ liệu mới trong môn tiếng Anh lớp bảy. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 10/2004

31. Dạy đọc viết trong Học vần thế nào cho vui tươi hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 11-12/ 2005

32. Giúp học sinh không đọc nguyên văn bài đọc khi trả lời câu hỏi. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 6-7/ 2006.

33. Nâng cao chất lượng dạy học chính tả ở tiểu học. Thế giới trong ta. Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông. Số tháng 6 và 7 năm 2007.

34. Hình thành-phát triển thói quen động não và cách thức tạp lập ý nghĩ cho học sinh trong dạy Tập làm văn ở tiểu học. Thế giới trong ta. Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông. Số tháng 8 và 9 năm 2007.

35. “ĐỌC LÀ GÌ?”: một câu hỏi cần được suy nghĩ nghiêm túc! Thế giới trong ta. Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông. Số tháng 10 và 11  năm 2007.

36. Dạy Tập viết cho người thuận tay trái  Thế giới trong ta. Số tháng 1 năm 2008

37. Một tiết học nghe kể chuyện ở lớp một tại Sing gapore. Thế giới trong ta. đ Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông Số tháng  3 và  4 năm 2008

38. Về một “hội chứng” trong học tập. Thông tin khoa học và nghiệp vụ sư phạm- Đại học Saigon. TP. HCM tháng 1/2008.

39. Kinh nghiệm soạn giáo án điện tử. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 34 tháng 6/2008.

40. Các mô thức hoạt động học tập trong day học Tập đọc ở trường tiểu học quốc tế

Hoàng Tuyết và Lê Thanh Dân. Thế giới trong ta Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông. Số tháng 9 và 10  năm 2008.

41. “Chân dung khoa học” của một kiểu HS cá biệt trong môn Tiếng Việt ở tiểu học. Thế giới trong ta. Chuyên đề đổi mới giáo dục phổ thông

42. Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo tín chỉ ở Anh và Úc. Tạp Chí Khoa Học- Khoa học Giáo dục. Đại học Sư phạm Tp.HCM 22 (56), 9-2010, tr. 136-147

43. Chương trình môn học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tạp Chí Khoa Học- Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Tp.HCM 25 (59), 01-2011, tr. 15-22 & 35

44. Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực: Xu thế và nhu cầu. Phát triển và Hội nhập -  UEF, số 9 (19), 3/2013.

45. Đánh giá  giáo sinh tiểu học TTSP theo cách tiếp  cận năng lực. Tạp Chí Khoa Học- Khoa học Giáo dục. Đại học Sư phạm Tp.HCM  62 (96) 9/2014, tr 39-51.

Bài viết cho hội thảo

1.Làm thế nào để sinh viên quen lối học thụ động vào qũy đạo “dạy tự học”? Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 5/2001.

2. Cải tiến chất lượng đội ngũ giảng viên đại học: một khâu trọng yếu cần được thực hiện cấp bách. Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 6/2002.

3. Tổng hoà ba quá trình đánh giá: Một cơ chế quản lý giáo viên đại học. Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 12/2002.

4. Đào tạo năng lực đánh giá giáo dục: một cách nhìn thực tiễn. Kỷ yếu khoa học Viện Nghiên Cứu Giáo Dục- Đại học Sư phạm TP. HCM, tháng 6/2004.

5. Một cách quan niệm về nghiên cứu cơ bản trong giáo dục đại học Việt Nam đầu thế kỷ 21. Kỷ yếu khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM, tháng 12/2002.

6. Điểm mới và chưa mới trong đánh giá kết quả học sinh trong chương trình Trung học cơ sở mới. Kỷ yếu khoa học Viện Nghiên Cứu Giáo Dục- Đại học Sư phạm TP. HCM, tháng 6/2004.

7. Đào tạo giáo sinh theo hướng đáp ứng chuẩn giáo viên tiểu học. Kỷ yếu khoa học Khoa Giáo dục Tiểu học 2005

8. Đi tìm một cơ chế cho tiến trình thực hiện liên kết tâm lý học- giáo dục học và phướng pháp giảng dạy trong trường Đại học Sư phạm. Kỷ yếu khoa học Khoa Tâm lý-Giáo dục, tháng 6/2005

9. Một cơ chế chiến lược nhằm đào tạo năng lực tự học- tự đào tạo cho giáo sinh sư phạm. Kỷ yếu Mục tiêu đào tạo và mô hình Đại Học Sư phạm Việt Nam trong giai đoạn mới. ĐHSP TP.HCM Tháng 5/2005.

10. Cải tiến chương trình đào tạo giáo viên theo cách tiếp cận tư tưởng năng lực. Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học về Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường ĐHSP. Bộ Giáo dục- Đào tạo.

12.Nhận diện đặc điểm tích hợp trong chương trình môn Tiếng Việt tiểu học mới  qua sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Những vấn đề về sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, Hội Ngôn Ngữ học TP.HCM, tháng 5/2003

11. Một cách tiếp cận về cấu trúc hoạt động của kỹ năng sử dụng bảng. Kỷ yếu khoa học Khoa Tâm lý Giáo dục, 2002.

12. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học. Kỷ yếu khoa học: Thực trạng giáo dục và những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bậc tiểu học. Tháng 3/2002. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Khoa Giáo dục Tiểu học ĐHSP. TPHCM

13. Thực trạng sử dung hình thức đánh giá thành quả học tập của sinh viên sư phạm và một vài đề nghị về giải pháp cải tiến. Kỷ yếu Khoa học về Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục, tháng 5/2002.

14. Tiếp cận hoạt động học tập của sinh viên từ góc độ đánh giá. Kỷ yếu Khoa học  về Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục, tháng 5/2002.

15.  Đánh giá kết quả học tập ở phổ thông: Tiến bộ và Bất cập. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích của học sinh bậc trung học”. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM- Viện Nghiên Cứu Giáo dục. Tháng 6/2006

16. Trước tiến trình chuẩn bị thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình đào tạo tín chỉ cho các trường Cao đẳng- Đại học: Vài suy nghĩ tản mạn. Kỷ yếu hội thảo” Xây dựng chương trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng Internet” Trường Đại học Sư phạm TP. HCM- Viện Nghiên Cứu Giáo dục. Tháng 5/2006.

17. Mô hình nào  cho tiến trình kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam? Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia. Trung tâm đánh giá và phát triển chiến lược giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội , thng 5/2007 tại Ninh Thuận

18. Nhận diện học sinh “ngồi nhầm lớp” từ một quan điểm khoa học giáo dục. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế do Trường đại học Sư phạm Tp. HCM tổ chức tháng 5/2007

19. Ứng dụng cơng nghệ thông tin vào dạy học: E-learning và computer-based

learning. Kỷ yếu Hội thảo Trường đại học Sư phạm Tp. HCM tổ chức tháng 10/2007

20. Hỗ trợ của công nghệ thông tin trong việc đào tạo nghiệp vụ dạy học Tiếng Việt cho giáo sinh tiểu học. Kỷ yếu Hội thảo Trường đại học Sư phạm Tp. HCM tổ chức tháng 10/2007.

21. Vài suy nghĩ về giải pháp gia tăng năng lực sáng tạo trong quản lí và dạy học ở tiểu học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học- Sở Gíao dục- Đào tạo TP. HCM tháng 3/2008.

22.  Ứng dụng mô thức phản ánh trong học phần đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Kỷ yếu Hội thảo khoa học- Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học giai đọan 2008-2010, Đại học Saigon – TP. HCM tháng 5/ 2008.

23. Textbook-bound driven understanding: A localized conceptualization of students-Centered Approaches at primary school level in Vietnam. The 3rd “Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue”. Conferencence Proceedings, December, 2011, co-organized by University of Social Sciences & Humanities- Vietnam Natioal University, Hanoi & Monash Univesity, Australia.

24. Tổng quan về Chuẩn Chương trình Tiếng Việt- Ngữ Văn trong chương trình GDPT hiện hành. Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và vận dung vào điều kiện Việt Nam. Bộ Giáo dục đào tạo, tháng 10-12/2012, Hà Nội.

25. Các chiến lược phát triên năng lực nghề cho sinh viên UEF. Kỷ yếu Hội thào khoa học Huấn luyện kĩ năng và thái độ: hành trang vững chắc cho sinh viên vào đời. UEF tháng 11/2012.

26. Đào tạo- Dạy học theo quan điểm tích hợp: Chúng ta đang ở đâu? Kỷ yếu Hội thào Dạy học tích hợp ở tiểu học: hiện tại và tương lai. Đại học Sư phạm TP.HCM tháng 12/2012.

28. So sánh việc hiểu các khái niệm về dạy đọc và những hàm ẩn cho việc dạy đọc ở lớp đầu cấp tiểu học.  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Dạy học cho học sinh lớp Một có khó khăn về đọc .NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, tháng 6/2013.

29. Làm thế nào để phát triển và sử dụng sách giáo khoa tương hợp với chương trình lấy người học làm trung tâm và theo định hương phát triển năng lực. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, UNESCO, và Japan-Fund- in Trust tháng 10/2013.

Nghiên cứu khoa học

1. “Nghiên cứu phương pháp đào tạo giáo viên tiểu học các môn Toán- Tiếng Việt- Đạo Đức để thích ứng với CTTH 2000. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Việt Bắc. Đề tài đã được hội đồng khoa học thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu tháng 8/2001. Thành viên tham gia.

2. Đánh giá thành quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học bằng trắc nghiệm: một nội dung đào tạo giáo viên tiểu học. Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường 10/2001. Chủ nhiệm đề tài

3. Sự thể hiện quan điểm tích hợp trong thực tế dạy học tiếng Việt lớp 2 và 3.

Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường 1/2006. Chủ nhiệm đề tài

4. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lương đội ngũ giáo viên tỉnh An Giang. Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường Tỉnh An Giang tháng 7/2007. Thành viên tham gia.

5. Khảo sát việc dạy và học đọc viết và năng lực đọc viết của học sinh lớp 1 và 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Nghiên cứu khoa học do Tổ chức RoomtoRead Việt Nam tài trợ, hoàn thành vào tháng 5/2011. Chủ nhiệm đề tài.

6. Khảo sát việc dạy và học đọc viết và năng lực đọc viết của học sinh lớp 1 và 2 tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu khoa học do Tổ chức RoomtoRead Việt Nam tài trợ, hoàn thành vào tháng 10/2012. Chủ nhiệm đề tài.

7. Khảo sát việc dạy và học đọc viết và năng lực đọc viết của học sinh lớp 2 tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ dạy học Tiếng Việt do Tổ chức RoomtoRead Việt Nam tài trợ, hoàn thành vào tháng 3/2013. Chủ nhiệm đề tài.

8. Xây dựng nội dung và biểu mẫu đánh giá TTSP cho hệ đào tạo giáo viên tiểu học thoe tín chỉ tại Đại học Sư phạm TPHCM, Nghiên cứu cấp Trường tháng 9/2014.  Chủ nhiệm đề tài.

Sách

  1. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học” Nhà xuất bản Giáo Dục” tháng  quý IV /2005
  2. Giáo trình “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học” (Môđun đào tạo  dành cho giáo sinh cao đẳng và đại học sư phạm), Nhà xuất bản Giáo Dục”, quý II 2006.
  3. Vui học Vần Tiếng Việt. (Sách lớn- 4 tập). RoomtoRead Vietnam, NXB Trẻ 2010
  4. Lí luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. 2 tập Nhà xuất bản Thời Đại, 2011. Giáo trình đào tạo giáo sinh Khoa Giáo dục tiểu học trình độ cử nhân đại học.
  5. Cẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu học (Giúp giáo viên Tiểu học thực hiện Thông tư 30/2014.TT-BGDĐT về Đánh giá học sinh Tiểu học). Nhà Xuất Bản Giáo Dục 11/2015.


 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 550 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...