Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phan Thị Ngọc Loan PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 00:00

PHAN THỊ NGỌC LOAN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 22/07/1985

Quê quán: Cao Bằng

Học vị: Tiến sĩ                        năm công nhận:

Chức danh:                             năm công nhận:

Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp thực nghiệm vật lý, Điện kỹ thuật.

Đơn vị công tác: Bộ môn vật lý ứng dụng

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Ignatovich V.K., Phan L.T.N., Those wonderful elastic waves, Am. J. Phys. 77 (2009) 1162-1172.

2. Nikitin A. N., Vasin R. N. , Ivankina T. I., Kruglov A. A., Lokajicek T. and Phan L. T. N., Peculiarities of quasi-longitudinal elastic wave propagation through the interface between isotropic and anisotropic media: Theoretical and experimental study, Crystallogr. Rep. 4 (2012) 560-568.

3. Nikitin A. N., Vasin R. N. , Ivankina T. I., Kruglov A. A., Lokajicek T. and Phan L. T. N., Investigation into the seismoacoustic properties of specific polycrystalline materials used in nuclear reactors, Crystallogr. Rep. 5 (2012) 682-692.

4. Васин. Р.Н, Иванкина Т.И., Круглов А.А., Локаичек Т., Никитин А.Н., Фан. Л.Т.Н. Некоторые экспериментальные результаты о прохождении квазипродольных упругих волн в поликристаллическом пористом графите // Известия ТулГУ. Серия «Естественные науки». 2012. Вып. 2. С. 151 – 163.

5. Игнатович В.К., Фан Л.Т.Н. Упругие волны и их особенности // Акустика неоднородных сред. Ежегодник Российского акустического общества. Сборник трудов научной школы проф. Рыбака С.А. Вып. 10 / М.: ГЕОС, 2009. С. 26-39.

6. Игнатович В. К., Фан Л.Т.Н. Упругие волны и их особенности. Сообщение ОИЯИ. 2009. № ОИЯИ-P9-2009-39. 27с

7. NL Phan, TC Truong, NT Nguyen (2015), “Ionization and high-order harmonic generation from highly vibrational”, Computational and Theoretical Chemistry 1057, 39-42

8. NL Phan, TC Truong, NT Nguyen (2015), “Effects of nuclear vibration on the ionization process of H2+ in ultrashort intense laser field”, Journal of Physics: Conference Series 627 (1), 012014

9. PTN Loan, TTT Chau, NN Ty (2015), “The dependence of ionization probability and high-order harmonic generation of on internuclear separation”, Journal of Science HCMC UP 9(75)

10. TÁ Nhân, TT Anh, PTN Loan (2015), “Sự phụ thuộc của tín hiệu sóng điều hòa bậc cao và xác suất ion hóa của vào góc định phương khi xét đến dao động hạt nhân”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM 9(75)

11. PTN Loan, LNM Phương, TT Anh (2015), “Ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên vị trí điểm giao thoa cực tiểu trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM 5(70)

12. Nguyen N. T., Le T. T., and  Phan N. L. Probing nuclear vibration using high-order harmonic generation beyond two-level model. Computational and Theoretical Chemistry, 1094, 8-12 (2016) .

13. Thủy L. T. T., Ty N. N., and Loan P. T. N. (2016), Theo dõi dao động hạt nhân phân tử H2+ bằng phổ sóng điều hòa bậc cao. Tạp chí Khoa học, (12 (78)), 75.
14. Loan P. T. N., Hung T. P., and Hung H. V. (2017),. Laser-intensity dependence of high-order harmonic from excited hydrogen molecular ion. Tạp chí Khoa học, (12 (90)), 5.
15. Dinh-Duy T. Vu, Ngoc-Loan T. Phan, Van-Hung Hoang, and Van-Hoang Le (2017), Dynamic molecular structure retrieval from low-energy laser-induced electron diffraction spectra, Journal of Physics B 50  245101 (SCI, IF: 1.792, Q2)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 434 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Bảy 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...