Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề "Kỹ năng mềm" và "Kỹ năng thuyết trình" PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 01:39

Thông báo lớp Kỹ năng thuyết trìnhtại đây

Thông báo lớp Kỹ năng mềm: tại đây

Các lớp Kỹ năng thuyết trình và Kỹ năng mềm vẫn tiếp tục chiêu sinh.