Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ DELF-DALF Lịch đăng ký, lịch thi Lịch Delf/Dalf Tháng 5, 11 năm 2016
Lịch Delf/Dalf Tháng 5, 11 năm 2016 PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 08:48

Calendrier DELF-DALF 2016 Vietnam


DELF-DALF Tous Publics

Mai 2016

Inscriptions du 11 au 23 avril 2016
Samedi 14 mai 2016 : DELF A1 et DALF C1
Dimanche 15 mai 2016 : DELF A2 et DALF C2
Samedi 21 mai 2016 : DELF B1
Dimanche 22 mai 2016 : DELF B2

Novembre 2016

Inscriptions du 10 au 22 octobre 2016
Samedi 12 novembre 2016 :
DELF A1 et DALF C1
Dimanche 13 novembre 2016 : DELF A2 et DALF C2
Samedi 19 novembre 2016 : DELF B1
Dimanche 20 novembre 2016 : DELF B2


 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản