Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 805名访客 在线

Liên kết website

November 2022
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Tạp chí Khoa học Kế hoạch phát hành Kế hoạch ấn hành Tạp chí năm 2016
Kế hoạch ấn hành Tạp chí năm 2016

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ẤN HÀNH TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2016

(Mỗi tháng / kỳ)

STT

THÁNG

SỐ

CHUYÊN ĐỀ

1

1

1(79)/2016

Khoa học Giáo dục

2

2

2(80)/2016

Khoa học Xã hội & Nhân văn

3

3

3(81)/2016

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

4

4

4(82)/2016

Khoa học Giáo dục

5

5

5(83)/2016

Khoa học Xã hội & Nhân văn

6

6

6(84)/2016

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

7

7

7(86)/2016

Khoa học Giáo dục

8

8

8(87)/2016

Khoa học Xã hội & Nhân văn

9

9

9(88)/2016

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

10

10

10(89)/2016

Khoa học Giáo dục

11

11

11(90)/2016

Khoa học Xã hội & Nhân văn

12

12

12(91)/2016

Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

Lưu ý về bài gửi:

- Vui lòng thực hiện đúng và đủ các yêu cầu nêu trong Thể lệ viết và gửi bài;

- Nên gửi bài chậm nhất là 02 tháng trước thời điểm dự kiến ấn hành Tạp chí;

- Những số đặc biệt dành cho Hội thảo khoa học, tác giả gửi bài trực tiếp cho Ban Tổ chức Hội thảo;

- Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM đều sẽ được công bố toàn văn trên các website http://tckh.hcmup.edu.vnhttp://www.vjol.info.vn/index.php/sphcm.