280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 3/2016 - Số 3(81)/2016 - KHTN&CN PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 3 2016 15:06

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes
3(81)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
19 200 3/2016 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1

Nguyễn Anh Tiến,

Phan Phước Hoài Nhân

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa (Xem toàn văn)

Synthesis of nanosized magnetic LaFeO3 material by coprecipitation method
5-11
2

Lê Đức Giang,

Đinh Mộng Thảo,

Hoàng Thị Hướng

Cắt mạch oxi hóa cao su thiên nhiên deprotein hóa bằng hydroperoxit và natri nitrit (Xem toàn văn)

Oxidative depolymerization of deproteinized natural rubber using hydrogen peroxide and sodium nitrite as reagents
12-18
3

Hoàng Hải Hiền,

Hoàng Văn Lựu,

Nguyễn Thụy Minh Nguyên

Chế tạo cao su thiên nhiên epoxy hóa (CSE), ứng dụng CSE và DCP làm chất tương hợp blend CSTN/NBR (Xem toàn văn)

Manufacturing epoxidized natural rubber (ENR) and using ENR and DCP to create NR/NBR blends
19-26
4

Truong Thi Hong Loan,

Vu Ngoc Ba,

Truong Huu Ngan Thy,

Huynh Thi Yen Hong

Validation for monte carlo simulation of characteristics of gamma spectrometer using HPGe GMX35P4-70 detector by MCNP5 and GEANT4 codes (Read the full text article)

Xác nhận hiệu lực mô hình mô phỏng đặc trưng hệ phổ kế gamma đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết GMX35P4-70 với chương trình MCNP5 và GEANT4
27-33
5

Huynh Van Son,

Truong Dang Hoai Thu,

Tran Hoang Hai Yen,

Vo Thanh Lam,

Pham Nguyen Thanh Vinh

Dependence of two-electron correlated dynamics on the relative phase of two-color orthogonal laser pulse (Read the full text article)

Sự phụ thuộc của động lực học tương quan giữa hai electron vào pha tương đối của xung laser hai màu trực giao
34-43
6 Vu Van Tan

Analysing ultimate strength of open box girders under bending and torque moment simultaneously (Read the full text article)

Phân tích sức bền giới hạn của dầm hộp dưới tác dụng của mô men uốn võng xuống và xoắn đồng thời
44-56
7

Phan Ngọc Hưng,

Thới Ngọc Tuấn Quốc,

Lê Văn Hoàng

Toán tử Casimir C2 cho nhóm đối xứng SO(10) của bài toán MICZ-Kepler chín chiều (Xem toàn văn)

Casimir operator C2 for symmetry group SO(10) of the nine-dimensional MICZ-Kepler problem
57-61
8

Tống Xuân Tám,

Nguyễn Duy Hải

Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu (Xem toàn văn)

A study of the species composition and build collections of amphibians, reptiles
from Nho mountain in Vung Tau city
62-77
9

Nguyễn Thị Tường Vy,

Đinh Văn Dũng,

Trần Thị Bông Sen,

Trần Thị Hoa Mai,

Hoàng Thị Ngọc Huyền

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và khả năng sản xuất thịt của gà Sao Numida meleagris (Linnaeus, 1758) tại nông hộ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Xem toàn văn)

Study of characteristic of guieafowl’s appearance and meat productivity in household of Huong Tra town, Thua Thien - Hue province
78-87
10

Trần Yên Thảo,

Đinh Thị Nhất Linh, Võ Chí Sĩ,

Trần Nguyễn Mĩ Châu,

NguyễnNgọc Khải,

Phạm Đình Phương Thảo

Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn (Xem toàn văn)

Isolation of lipid producing microalgae from fresh, brackish and marine water sources
88-99
11

Nguyễn Thị Ngọc Sương,

Nguyễn Đỗ Thanh Phương,

Trần Hải My

Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn Bacillus spp. và Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân (Xem toàn văn)

Establishing procedure of biopreparation from Bacillus spp. and Pseudomonas spp. having phosphate solubilizing ability
100-109
12

Huỳnh Thị Kim Phương,

Trương Thị Tinh Tươm,

Võ Minh Toàn,

Phan Thị Phượng Trang,

Nguyễn Đức Hoàng

Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất (Xem toàn văn)

Synthesis of DNA ladder by bioinformatic and PCR technique based on unique plasmid
110-119
13

Phạm Hoàng Hải,

Đặng Xuân Phong,

Phan Văn Phú

Ứng dụng chỉ số định lượng trong nghiên cứu đa dạng cảnh quan tỉnh Đăk Lăk (Xem toàn văn)

Applying quantitative indicators in landscape diversity research in Dak Lak province
120-131
14

Mai Đình Sinh,

Trịnh Lê Hùng,

Đào Khánh Hoài

Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain (Xem toàn văn)

Semi – supervised method for land cover classification of remotely sensed image using Mountain algorithm
132-143
15

Đỗ Duy Khiêm,

Lưu Anh Tuyên,

Phan Trọng Phúc,

Nguyễn Thị Ngọc Huệ,

Hà Quang Hải,

La Lý Nguyên,

Phạm Thị Huệ

Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ (Xem toàn văn)

Application of thermoluminescence dating on pressed crystalline samples to determine the geological age at some areas in Southeast Vietnam
144-157
16

Phạm Thị Huyền Trang,

Trương Văn Tuấn

Lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long: Nguyên nhân và giải pháp (Xem toàn văn)

Floods in mekong delta - causes and solutions
158-169
17

Nguyễn Thị Điệp,

Kha Nữ Tú Uyên,

Vương Thị Hồng Loan,

Nguyễn Thị Hồng Tú,

Phạm Đình Dũng

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens Rubin) và cây Diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans) (Xem toàn văn)

In vitro micropropagation of Ludwigia repens Rubin and Ludwigia natans
170-180
18

Nguyễn Đức Thắng,

Trần Đình Huệ,

Nguyễn Văn Vững,

Nguyễn Phùng Hùng,

Nguyễn Duy Thành,

Ngô Thị Lan,

Ngô Xuân Quảng

Nghiên cứu khảo sát di dời Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) phục vụ công tác bảo tồn tại Côn Đảo (Xem toàn văn)

Rimitive research on the relocation and growth of giant clam (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) for bioconservation in Con Dao island
181-190
19

Hà Viết Hải

Đóng gói bài học E-learning (Xem toàn văn)

Packaging E-learning resources
191-200
20

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2015 - Chuyên đề Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Xem toàn văn)

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2015
Special Issue: Natural Sciences and Technology

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu