Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Thông báo tuyển thẳng 2016 PDF. In Email
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 07:58


Thí sinh xem nội dung thông báo tại đây.

Thí sinh có thể download mẫu đơn tại đây.

===========================================================

Cập nhật 29/07/2016

Thông báo điều chỉnh điều kiện tuyển thẳng Đại học hệ chính quy năm 2016 tại đây.