Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Khu vực chuyên ngành Khoa học GD Danh sách tài liệu tham khảo GDH phổ thông
Danh sách tài liệu tham khảo GDH phổ thông PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 4 2016 06:57

Ở học phần giáo dục phổ thông, có nhiều tài liệu mà các bạn có thể tham khảo, nhưng cơ bản nhất có 8 tài liệu sau:

 

[1]. Bộ môn Giáo dục học (2011), Giáo dục học phổ thông, Nxb Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

[2]. Nguyễn Thanh Bình, (Chủ biên, 2005), Lý luận giáo dục học Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội

[3]. Phạm Minh Hạc (2000), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia.

[4]. Luật giáo dục (2005).

[5]. Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học, tập 1. NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6]. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên 2005), Giáo trình Giáo dục học, tập 2, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

[7]. Hà Nhật Thăng (chủ biên 2000), Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8]. Hà Nhật Thăng (2001), Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT, NXB ĐHQG, Hà Nội.

 


 Lượng Truy Cập