Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Mục tiêu học phần GDH Đại cương PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 13 Avril 2016 07:02

Học phần Giáo dục học đại cương trang bị cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung của Giáo dục học và Lý luận dạy học đại cương, làm cơ sở khoa học cho sinh viên học tập, nghiên cứu Giáo dục học phổ thông, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

1. Mục tiêu kiến thức:

- Trình bày nguồn gốc, bản chất, tính chất và chức năng xã hội cơ bản của giáo dục; giải thích đối tượng nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của Giáo dục học.

- Phân tích vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục phổ thông và các con đường giáo dục.

- Phân tích nhiệm vụ, bản chất, qui luật, nguyên tắc của hoạt động dạy học.

- Trình bày nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông.

2. Mục tiêu kĩ năng:

- Vận dụng những vấn đề lý luận chung của Giáo dục học để nhận xét, liên hệ với thực tiễn giáo dục, giải thích một số quan điểm khác nhau về vai trò của giáo dục.

- Hình thành, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức hoạt động dạy học ở trường phổ thông.

- Hình thành, phát triển tư duy sư phạm, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học giáo dục.

 


 Lượng Truy Cập