Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Vì sao trẻ có hành vi bắt nạt? PDF 打印 E-mail
周四, 2016年 04月 14日 07:45

Nghiên cứu cho rằng những học sinh hay bắt nạt bạn bè có thể ít cảm thấy hứng thú với môi trường học tập của mình. Nhiều phân tích đã được tiến hành trên 10,254 học sinh THCS và 2509 học sinh THPT để phân loại hành vi bắt nạt thành 4 kiểu đối với học sinh THCS (ít tham gia bắt nạt, bắt nạt bằng lời nói, bắt nạt thông qua lời nói/hành vi cao, tham gia bắt nạt nhiều) và 3 kiểu đối với học sinh THPT (ít tham gia bắt nạt, bắt nạt bằng lời nói, tham gia bắt nạt nhiều).

 

Hầu hết các học sinh đều được xếp vào nhóm “ít tham gia” vào các hành vi bắt nạt trong trường học và các em này có khả năng thích nghi tốt. Trong khi đó, các học sinh được xếp vào nhóm “tham gia nhiều” vào các hành vi bắt nạt chiếm tỉ lệ thấp nhất (1,6% đối với THCS và 7,3% đối với THPT), nhưng đồng thời các em này lại gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến việc biến các bạn thành nạn nhân của hành vi bắt nạt hay cá nhân hóa các vấn đề xung đột, rắc rối. Chúng cảm thấy thiếu an toàn và không được chấp nhận, đồng thời cũng cho rằng môi trường học tập của mình là thuận lợi cho việc thực hiện hành vi bắt nạt (các nỗ lực ngăn chặn và can thiệp đối với hành vi bắt nạt của nhà trường không hiệu quả). Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các chương trình can thiệp và ngăn chặn hành vi bắt nạt trong nhà trường đặt trọng tâm giúp các em cảm thấy an toàn và được chấp nhận.

Nguồn: http://www.sciencedirect.com/

Sưu tầm và biên dịch: Mai Anh

 


 Lượng Truy Cập