Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂU APA PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 14 Avril 2016 09:30

TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂU APA

Phiên bản thứ 6 (cập nhật 12/2012)

Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì?

Trích dẫn tài liệu tham khảo (referencing) là một phương pháp được sử dụng để xác định nơi mà bạn thu thập thông tin và ý tưởng cho các tác phẩm của bạn. Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (The American Psychological Association – APA) cung cấp một định dạng chuẩn để đảm bảo việc trích dẫn tài liệu tham khảo được chính xác, đầy đủ và hữu ích cho người đọc. APA đòi hỏi 2 thành tố: trích dẫn văn bản và liệt kê danh sách tài liệu tham khảo.

Những quy tắc và hướng dẫn phong cách APA trong tài liệu này được rút ra từ quyển sách “Publication Manual of the American Psychological Association” (Hướng dẫn việc công bố tác phẩm của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ).

Vì sao việc trích dẫn tài liệu tham khảo lại quan trọng?

Trích dẫn tài liệu tham khảo là cần thiết để:

- Tránh đạo văn

- Xác minh trích dẫn

- Cho phép người đọc theo dõi và truy cập nguồn trích dẫn

Nếu bạn trích dẫn hoặc diễn giải tác phẩm hay ý tưởng của người khác, bạn phải thừa nhận tác giả và nguồn. Nếu bạn không làm điều đó, bạn có thể bị buộc tội đạo văn.

Các bước tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo

1. Chuẩn bị tài liệu tham khảo, ghi lại đầy đủ các chi tiết của thư mục, bao gồm cả (những) số trang mà thông tin được lấy ra.

2. Đặt trích dẫn vào nơi thích hợp trong văn bản của tài liệu. Việc này gọi là trích dẫn văn bản (xem các ví dụ bên dưới).

3. Cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo ở phía dưới cùng của tài liệu (xem các ví dụ bên dưới).

Trích dẫn văn bản

Tài liệu học tập của các bạn thường có để đoạn văn bản được trích dẫn của một tác giả (hoặc một tiêu đề ngắn nếu không có tác giả) và năm của công trình nghiên cứu. Sau đó người đọc có thể xác định vị trí nguồn hoàn chỉnh trong danh sách nguồn tài liệu tham khảo theo thứ tự chữ cái ở cuối công trình. Trích dẫn văn bản như trong ví dụ dưới đây:

Việc sử dụng công nghệ để phát hiện việc gian lận là một giải pháp thường gặp đối với vấn đề đạo văn của sinh viên (Townley & Parsell, 2004).

Liệt kê danh sách tài liệu tham khảo

Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các nguồn được trích dẫn trong văn bản. Danh sách bao gồm các nguồn có liên quan mà không được trích dẫn trong văn bản được gõi là một thư mục (bibliography). Danh sách tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của họ tác giả đầu tiên. Ví dụ:

Townley, C., & Parsell, M. (2004). Công nghệ và đạo đức học thuật: sinh viên đạo           văn thông qua công cụ tìm kiếm. Đạo đức và Công nghệ thông tin, 6(4), 271-    277. Truy xuất từ cơ sở dữ liệu toàn của ABI/ INFORM.

Thông tin điện tử

Đối với tất cả các nguồn thông tin điện tử, ngoài các điều trên cần lưu ý thêm:

- Ngày mà bạn truy cập thông tin nếu đó là nội dung có thể thay đổi hoặc được cập nhật

- Vị trí – địa chỉ trang web (URL), định dạng đối tượng kỹ thuật số (DOI), hoặc tên của cơ sở dữ liệu. Định dạng đối tượng kỹ thuật số (DOI) là một chuỗi các chữ số độc đáo được sử dụng để xác định nội dung, thường là các bài báo, và cung cấp một liên kết liên tục về vị trí của nguồn đó trên Internet. DOI được ưu tiên dùng hơn là URL hay tên của cơ sở dữ liệu trong các tài liệu tham khảo.

Kiểm tra sau cùng

Khi bạn đã hoàn thành danh sách tài liệu tham khảo, hãy kiểm tra:

- Mỗi mục xuất hiện trong cả văn bản và danh sách tài liệu tham khảo

- Văn bản trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo có đúng chỉnh tả và năm

SÁCH

Các thành tố của thư mục có thể được yêu cầu để tạo nên một trích dẫn tài liệu tham khảo về một cuốn sách theo thứ tự sau:

Tác giả hay những tác giả

Năm xuất bản

Tựa đề của ấn phẩm

Tựa đề của loạt bài

Mô tả về tác phẩm

Tiêu đề của chương

Phiên bản (lần tái bản chỉnh sửa thứ mấy)

Người: biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa

Số quyển (số tập) hoặc số quyển (số tập) của những ấn phẩm

Nơi xuất bản (thành phố và quốc gia, hoặc thành phố và bang (viết tắt) nếu nơi xuất bản là Hoa Kỳ - xem phụ lục)

Nhà xuất bản

Số (những) trang

Dấu phẩy (,) , dấu chấm (.) , và dấu 2 chấm (:) được sử dụng để phân tách các thành tố. Một số thành tố cũng có dùng dấu ngoặc đơn ( ) . Đảo ngược tất cả tên tác giả để họ hoặc tên cuối được viết đầu tiên. Tên của tác giả đầu tiên được viết tắt như là Jennifer Smith sẽ trở thành Smith, J. Sau tên tác giả, năm xuất bản được thêm vào ở trong dấu ngoặc đơn, tiếp theo là tựa đề của cuốn sách (in nghiêng, với danh từ riêng và tư đầu tiên của tiêu đề và tiêu đề phụ được viết in hoa). Kế tiếp là phiên bản và nơi được xuất bản và nhà xuất bản được thêm vào cuối. Giống như mẫu sau đây:

Tác giả, A. (Năm). Tựa đề (phiên bản.). Địa điểm: Nhà xuất bản.

Với những thành tố của thư mục yêu cầu sau:

Tựa đề: Quản lý: Những kỳ vọng cho New Zealand

Những tác giả: Kerr Inkson và Dahl Kolb

Xuất bản 2012, phiên bản thứ 3

Xuất bản bởi Pearson in Aucland

Mỗi thành tố thư mục được đặt vào trích dẫn tài liệu tham khảo giống như sau:

Inkson, K., & Kolb, D. (2012). Quản lý: Những kỳ vọng cho New Zealand (phiên             bản 3.). Auckland, New Zealand: Peason.

Ví dụ về Sách

Trích dẫn trong văn bản

Danh sách tài liệu tham khảo

Một tác giả

Bernstein (1965) tuyên bố rằng …

HOẶC

Thuyết này lần đầu được đưa ra vào thập niên 1960 (Berntein, 1965).

Bernstein, T. M. (1965). Người viết văn cẩn             trọng: Một hướng dẫn sử dụng tiếng anh      hiện đại. New York, NY: Atheneum.

Hai tác giả

Luôn trích dẫn cả 2 tác giả. Lưu ý việc sử dụng khác nhau giữa “và” và “&”.

Strunk và White (1979) đã tìm ra rằng …

HOẶC

Phần lớn đã được tìm thấy … (Strunk & White, 1979).

Strunk, W., & White, E. B. (1979). Những thành   tố của phong cách (phiên bản 3.). New             York, NY: Macmillan

3-5 tác giả

Trích dẫn tác giả trong lần đầu tiên.

Morreale, Spitzberg, và Barge (2007) …

Trong các trích dẫn sau chỉ nêu họ của tác giả đầu tiên, sau đó là et al. [v.v] (không viết in hoa và sau “al” là dấu chấm) và năm.

Morreale et al. (2007) …

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K.             (2007). Giao tiếp của con người: Động cơ, kiến thức và kỹ năng (phiên bản 2.).             Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Từ 6 tác giả trở lên

Từ 6 tác giả trở lên, chỉ trích dẫn họ của tác giả đầu tiên, tiếp theo là “et al.”

Gloster et al. (2010) đề xuất rằng …

HOẶC

… (Gloster et al., 2010).

Khi một tài liệu tham khảo có đến 7 tác giả, kể ra tất cả tên của các tác giả trong danh sách tài liệu tham khảo.

Smith, A. B., Taylor, N, J., Gollop, M., Gaffney, M., Gold, M., & Henaghan, M. (1997). Tiếp cận và những vấn đề hậu ly hôn khác: Một nghiên cứu định tính dưới góc      nhìn của trẻ em, phụ huynh và luật sư.             Dunedin, New Zealand: Trung tâm các             vấn đề về Trẻ em.

Khi một tài liệu tham khảo có hơn 7 tác giả và tên tác giả cuối tách biệt những người kia bằng dấu ba chấm “…”.

Gloster, J., Jones, A., Redington, A., Burgin, L.,             Sorensen, J. H., Turner, R., . . . Paton, D.        (2010). Sổ tay các phương pháp tiếp cận      quan trọng trong giáo dục học. New             York, NY: Oxford University Press.

Tập thể tác giả và Tập thể tác giả như là nhà xuất bản

Nếu như cụm tên này quá dài, họ có thể được nêu ra trong trích dẫn đầu tiên và viết tắt liền sau đó.

Trích dẫn đầu tiên:

(Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ [APA], 2009)

Trích dẫn lần sau:

(APA, 2009)

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. (2009). Hướng dẫn             việc công bố tác phẩm của Hiệp hội Tâm     lý Hoa Kỳ (phiên bản 6). Washington,             DC: Tác giả.

Viết từ “Tác giả” vào vị trí của nhà xuất bản để chỉ rõ rằng tác giả cũng là người xuất bản tài liệu.

Nhiều công trình (Khi hai hay nhiều tài liệu được trích dẫn tạo nên cùng một luận điểm)

Liệt kê 2 hay nhiều công trình bởi các tác giả khác nhau, những người được trích dẫn trong cùng dấu ngoặc đơn theo thứ tự chữ cái của họ tác giả đầu tiên. Những trích dẫn này tách nhau bởi dấu phẩy (,)

(Grace, 2009; Haynes, Butcher, & Boese, 2004; Hội đồng Quốc gia Cố vấn Phúc lợi cho Động vật, 2007)

Xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách tài liệu tham khảo.

Grace, P. J. (2009). Đạo đức nuôi dưỡng và trách    nhiệm nghề nghiệp trong thực hành nâng    cao. Boston, MA: Jones and Bartlett.

Haynes, L. C., Butcher, H. K., & Boese, T. A.             (2004). Nuôi dưỡng trong xã hội đương đại: Những vấn đề, xu hướng và chuyển             giao thực hành. Upper Saddle River, NJ:        Pearson Prentice Hall.

Hội đồng Quốc gia Cố vấn Phúc lợi cho Động             vật. (2007). Đồng hành cùng mèo: Mã số         phúc lợi cho động vật (những chú mèo)

năm 2007: Mã số phúc lợi ban hành theo     Đạo luật Phúc lợi Động vật năm 1999.             Wellington, New Zealand: Author.

Nhiều công trình của cùng một tác giả

Sắp xếp 2 hoặc nhiều công trình của cùng tác giả theo năm xuất bản. Ghi họ của tác giả một lần; với mỗi tác phẩm chỉ ghi thời điểm.

Nghiên cứu của trường đại học đã chỉ ra rằng … (Brown, 1982, 1988).

Xếp theo thứ tự thời gian trong danh sách tài liệu tham khảo.

Brown, P. (1982). San hô nhóm Capricorn.             Rockhampton, Australia: Central             Queensland University.

Brown, P. (1998). Những ảnh hưởng của mỏ neo      trên san hô. Rockhampton, Australia:             Central Queensland University.

Nhiều công trình được xuất bản trong cùng năm bởi cùng tác giả

Dùng a/b/v.v để phân biệt giữa các công trình trong cùng năm.

Trong các công trình gần đây … (Napier, 1993a, 1993b).

Xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách tài liệu tham khảo.

Napier, A. (1993a). Bão tố cuồng nộ. Sydney,             Australia: Allen & Unwin.

Napier, A. (1993b). Sống sót trên biển cả.             Sydney, Australia: Allen & Unwin.

Sách biên soạn (edited book)

Emerson và McPherson (1997) tuyên bố rằng …

HOẶC

… (Emerson & McPherson, 1997).

Ed. hoặc Eds. được ghi trong dấu ngoặc đơn sau tên của người biên soạn cuối.

Emerson, L., & McPherson, J. (Eds.). (1997).             Văn bản hướng cho sinh viên giáo dục             học. Palmerston North, New Zealand:             Dunmore Press.

Chương của một sách biên soạn

O’Neill (1990) đã tìm ra rằng …

HOẶC

… (O’Neill, 1990).

Chuyển tên của tác gia chương lên trước phần ghi chú, nhưng không chuyển tên của các tác giả biên soạn sách.

O’Neill, A. (1990). Giới và giáo dục: Cấu trúc             bất bình đẳng cho phụ nữ. Trong J.             Codd, D. Harker, & R. Nash (Eds.), Các      vấn đề chính trị trong giáo dục ở New             Zealand (phiên bản 2., trang 74-97).             Palmerston North, New Zealand:             Dunmore Press.

Nêu rõ phạm vi số trang có liên quan trong dấu ngoặc đơn. Ở nơi ghi số phiên bản, phạm vi trang ở cùng dấu ngoặc đơn.

Tự điển bách khoa toàn thư hoặc ban biên soạn lớn

(Hanks et al., 1989)

Với một công trình nghiên cứu với một ban biên tập lớn, bạn có thể liệt kê tên của những người biên soạn chính yếu, tiếp theo là “et al.”.

Hanks, P., et al. (Eds.). (1989). Tự điển tiếng Anh      bỏ túi Collins. London, England:             Collins.

Thiếu sót thông tin

Không biết tác giả

Trích dẫn vài từ đầu tiên của mục tài liệu tham khảo (thường là tiêu đề) và năm. Sử dụng đấu ngoặc kép “ ” bao quanh tựa đề bài báo, chương, hoặc trang web. Bắt đầu mỗi từ với ký tự in hoa.

(“Thuốc mới”, 1997)

Viết in nghiêng tựa đề của kỳ đăng, sách, tài liệu hoặc báo cáo.

(Bộ tự điển của Merriam-Webster, 2005)

Loại thuốc mới xuất hiện làm giảm mạnh nguy cơ bệnh tim mạch. (1997, ngày 21 tháng 7). The Dominion, trang 6.

Viết in nghiêng tựa đề của kỳ đăng, sách, tài liệu hoặc báo cáo.

Bộ tự điển của Merriam-Webster (phiên bản 11.).     (2005). Springfield, MA: Merriam-            Webster.

Đặt tựa đề ở vị trí tác giả. Xếp theo thứ tự bảng chữ cái những sách không có tác giả hoặc ngươi biên soạn bằng những từ ngữ quan trọng đầu tiên.

Không biết thời điểm (no date)

(McApple, n.d.)

McApple, J. (n.d.). Một quả táo mỗi ngày giúp             tránh xa bác sĩ. Truy xuất từ             http://www.applemania.org

Không có thành phố

(Smith, 2003)

Khi không xác định được thành phố trong các tài liệu in ấn, tìm kiếm trực tuyến và dùng tên của thành phố/bang của trụ sở chính nhà xuất bản.

Smith, J. (2003). Đạo đức ở New Zealand.             Wellington, New Zealand: Huia             Publishers.

 

Ấn phẩm thông tin định kỳ

Các thành tố của thư mục có thể được yêu cầu để tạo nên một trích dẫn tài liệu tham khảo về một ấn phẩm thông tin định kỳ theo thứ tự sau:

Tác giả hay những tác giả

Năm xuất bản

Tựa đề của ấn phẩm

Tựa đề của loạt bài

Mô tả về tác phẩm

Tựa đề của bài báo

Phiên bản (lần tái bản chỉnh sửa thứ mấy)

Người: biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa

Số quyển (số tập) hoặc số quyển (số tập) của những ấn phẩm

Số kỳ phát hành

Nơi xuất bản

Nhà xuất bản

Số (những) trang

Dấu phẩy (,) , dấu chấm (.) , và dấu 2 chấm (:) được sử dụng để phân tách các thành tố. Một số thành tố cũng có dùng dấu ngoặc đơn ( ) . Đảo ngược tất cả tên tác giả để họ hoặc tên cuối được viết đầu tiên. Tên của tác giả đầu tiên được viết tắt như là Jennifer Smith sẽ trở thành Smith, J. Sau tên tác giả, năm xuất bản được thêm vào ở trong dấu ngoặc đơn; sau đó là tựa đề của bài báo, với danh từ riêng và từ đầu tiên của tiêu đề và tiêu đề phụ được viết in hoa; tiếp theo là tên của tạp chí (in nghiêng, viết in hoa chữ cái đầu) và số quyển (viết in nghiêng); sau đó là số kỳ phát hành trong dấu ngoặc đơn. Phạm vi số trang được thêm vào cuối. Giống như mẫu sau đây:

Tác giả, A. A. (Năm). Tựa đề bài báo. Tên Tạp chí, số quyển(số phát hành), trang.

Với những thành tố của thư mục yêu cầu như sau:

Tên tạp chí: Harvard Business Review

Tựa đề bài báo: Các nhiệm vụ của phục hồi chức năng

Những tác giả: Gary Hamel and Liisa Valikangas

Xuất bản năm 2003, quyển 81, số thứ 9, trang 52-63

Mỗi thành tố thư mục được đặt vào trích dẫn tài liệu tham khảo giống như sau:

Hamel, G., & Valikangas, L. (2003). Các nhiệm vụ của phục hồi chức. Harvard             Business Review, 81(9), 52-63.

Ví dụ về ấn phẩm thông tin định kỳ

Trích dẫn trong văn bản

Danh sách tài liệu tham khảo

Bài báo nghiên cứu

Hammill (1990) phát hiện ra rằng …

HOẶC

… (Hammill, 1990).

Nêu rõ số kỳ phát hành chỉ khi số ký của tạp chí có ở trang 1.

Hammill, D. D. (1990). Xác định năng lực học             tập: Một sự đồng thuận gần đây. Tạp chí             về Năng lực Học tập, 23(2), 74-84.

Bài viết trên tạp chí

Walker (1990) xác định được …

HOẶC

… (Walker, 1990).

Đối với nguyệt san chỉ ghi tháng vào thời điểm, còn tuần san thì ghi thêm ngày vào thời điểm.

Walker, R. (1990, ngày 16 tháng 4). Giao thoa             văn hóa. Người nghe, 126, 24-26.

Bài viết trên báo

(Johnstone, 1992)

Johnstone, B. F. (1992, Ngày 28 tháng 5). Tuyên bố về hiệp ước bảo vệ. The Daily Telegraph, trang 2.

 

Thông tin điện tử

Các thành tố của thư mục có thể được yêu cầu để tạo nên một trích dẫn tài liệu tham khảo về một thông tin điện tử theo thứ tự sau:

Tác giả hay những tác giả

Năm xuất bản

Tựa đề của bài báo

Tựa đề của ấn phẩm

Tựa đề của loạt bài

Mô tả về tác phẩm

Tựa đề của chương

Phiên bản (lần tái bản chỉnh sửa thứ mấy)

Người: biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa

Người duyệt bản sách điện tử

Số quyển (số tập) hoặc số quyển (số tập) của những ấn phẩm

Số kỳ phát hành

Số trang

DOI

Ngày cập nhật (nếu thông tin này có thể được thay đổi)

Tên cơ sở dữ liệu

URL

Dấu phẩy (,) , dấu chấm (.) , và dấu 2 chấm (:) được sử dụng để phân tách các thành tố. Một số thành tố cũng có dùng dấu ngoặc đơn ( ) . Đảo ngược tất cả tên tác giả để họ hoặc tên cuối được viết đầu tiên. Tên của tác giả đầu tiên được viết tắt như là Jennifer Smith sẽ trở thành Smith, J. Sau tên tác giả, năm xuất bản được thêm vào ở trong dấu ngoặc đơn; tiếp theo là tựa đề của bài báo, với danh từ riêng và từ đầu tiên của tiêu đề và tiêu đề phụ được viết in hoa ; tiếp theo là tên của tạp chí (in nghiêng, viết in hoa) và số quyển (viết in nghiêng). Số phát hành, phạm vi trang và nơi truy cập thông tin không in nghiêng. Giống như mẫu sau đây:

Tác giả, A. A. (Năm). Tựa đề bài báo. Tên của tạp chí, số quyển(số phát hành),             trang. Truy xuất từ Tên của cơ sở dữ liệu.

Với những thành tố của thư mục yêu cầu như sau:

Tên tạp chí: Thiết kế theo nhân chủng học để đáp ứng thị trường

Tác giả: G. Graffam.

Tên tạp chí: Anthropologica

Xuất bản năm 2010, quyển 52, số thứ 1, trang 155-164

Cơ sở dữ liệu: ABI/Inform

Mỗi thành tố thư mục được đặt vào trích dẫn tài liệu tham khảo giống như sau:

Graffam, G. (2010). Thiết kế theo nhân chủng học để đáp ứng thị trường.             Anthropologica, 52(1), 155-164. Truy xuất từ cơ sở dữ liệu ABI/Inform

Ví dụ về thông tin điện tử

Trích dẫn trong văn bản

Danh sách tài liệu tham khảo

Bài báo bản điện tử (với DOI)

(Stultz, 2006)

Stultz, J. (2006). Kết hợp liệu pháp tiếp xúc và             liệu pháp          phân tích trong điều trị chấn thương. American        Journal of Orthopsychiatry, 76(4), 482-488.           doi:10.1037/002-9432.76.4.482

Bài báo bản điện tử (từ một cơ sở dữ liệu - không có DOI)

(Friesen, 2005)

Với sinh viên, ghi tên của cơ sở dữ liệu như ví dụ bên dưới. Tuy nhiên, nếu đang thực hiện một công trình cho một nhà xuất bản, ghi URL của trang chủ tạp chí ở vị trí của tên cơ sở dữ liệu.

Friesen, G. B. (2005). Thiết kế tổ chức ở thế kỷ 21.             Consulting to Management, 16(3), 32-51. Truy             xuất từ cơ sở dữ liệu ABI/Inform.

Bài báo bản điện tử (từ trang web – không có DOI)

(Cox & Sneyd, 2005)

Nếu DOI không được tìm thấy, thì cung cấp URL trang chủ của tạp chí.

Cox, B., & Sneyd, M. (2005). Triển vọng kiểm soát ung             thư: Ung thư trực tràng. New Zealand Medical             Journal, 118(1221). Truy xuất từ             http://www.nzma.org.nz/journal/

Nếu bài báo có số trang, chúng nên được ghi vào sau số phát hành, trong các định dạng phù hợp của tạp chí tham khảo.

Bản thảo của một bài báo

(Gabbett, 2008)

Gabbett, T., & Benton, D. (2008). Phản ứng tức             thời của            các câu thủ bóng bầu dục. Journal of Science and Medicine in Sport. [Ấn phẩm trước khi đăng trực         tuyến]. doi:10.1016/j.jsams.2007.08.011

Sách điện tử (không có DOI)

(White, 2003)

White, R. E. (2003). Đất trồng cho rượu vang ngon [phiên bản đọc trên thư viện điện tử]. Truy xuất từ cơ sở             dữ liệu của thư             viện điện tử.

Bài báo lấy từ Internet

(Cronshaw, 2008)

Cronshaw, T. (2008, ngày 15 tháng 2). Tiến hành             cuộc chiến trên cây chổi. Truy xuất từ             http://www.stuff.co.nz

Trang web có thời gian, không tác giả

(“Làm thế nào để nuôi giống mèo Ba Tư,” 1964)

Làm thế nào để nuôi giống mèo Ba Tư. (1964). Truy xuất             từ http://www.catbreeders.co.uk

Trang web có tác giả, không thời gian

(McApple, n.d.)

Thời điểm truy cập (ví dụ: Truy cập ngày 5 tháng 3, 2011 từ http…) là không cần thiết cho tất cả các nguồn tài nguyên trực tuyến. Nó chỉ cần thiết cho các trang web như wikis nơi mà nội dung thường xuyên thay đổi.

McApple, J. (n.d.). Một trái táo mỗi ngày để tránh xa             bác sĩ. Truy xuất http://www.applemania.org

Trang web không có tác giả và không có thời gian

(“Tiểu sử Gianni Versace,” n.d.)

Tiểu sử Gianni Versace. (n.d.). Truy xuất từ          http://www.thebiographychannel.co.uk/biographie s/gianni-versace.html

Ví dụ về trích dẫn

Trích dẫn trong văn bản

Danh sách tài liệu tham khảo

Những trích dẫn trực tiếp

Tài liệu trực tiếp được trích dẫn từ công trình của một tác giả phải được sao chép từng chữ một. Với những đoạn trích ít hơn 40 từ thì kết hợp nó cùng một đoạn văn và luôn để trong dấu ngoặc kép. Luôn luôn ghi rõ số trang được trích dẫn.

Họ phát hiện ra rằng “những giản đồ cũ được thực hiện theo những cách thức quen thuộc” (Claiborne & Drewery, 2010, trang 13).

HOẶC

Claiborne and Drewery (2010) phát hiện ra rằng “những giản đồ cũ được thực hiện theo những cách thức quen thuộc” (trang 13).

Với những đoạn trích trên 40 từ thì tổ chức chúng thành một khối riêng biệt đều nhau, và không dùng dấu ngoặc kép. Khối này lùi vào trong 5 khoảng trống.

Claiborne & Drewery (2010) đã tìm ra rằng:

Giản đồ cũ được thực hiện theo    những cách thức quen thuộc. Chơi qua cách nhìn của Piaget như là cách để trẻ em thực hành một giản đồ. Ví dụ, một đứa trẻ học được cách thổi còi liên tục, mức độ khác biệt của tiếng ồn chỉ khác nhau chút ít, nó tạo nên cách thức tiến hành của giản đồ tạo ra tiếng ồn. (trang 13).

Claiborne, L. B., & Drewery, W.             (2010). Sự phát triển của con             người: Gia đình, nơi sinh sống             và văn hóa. Sydney, Australia:         McGraw-Hill.

Nguồn thứ cấp

(Trích dẫn một tác giả đã được trích dẫn trong một tài liệu tham khảo mà bạn đang sử dụng)

Trong văn bản, nêu tên của công trình nguyên gốc và đưa ra trích dẫn của nguồn thứ cấp.

Nghiên cứu của Seidenberg and McClelland (được trích dẫn bởi Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993) …

Ghi nguồn thứ cấp trong danh sách tài liệu tham khảo.

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., &             Haller, M. (1993). Mô hình đọc      lớn tiếng: Phương pháp tiếp             cận song tuyến và tiếp cận -             phân phối - song song.             Psychological Review, 100,             589-608.

Ví dụ về các nguồn khác

Trích dẫn trong văn bản

Danh sách tài liệu tham khảo

Báo cáo thường niên

(Hội đồng Khu vực Vịnh Hawke, 2010)

Hội đồng Khu vực Vịnh Hawke. (2010). Báo cáo             thường niên 2009-2010. Napier, New Zealand: Tác             giả.

Phương tiện nghe nhìn

(Howe & Newman, 1988)

Mô tả về loại hình của tác phẩm được đưa ra trong dấu ngoặc vuông sau tựa đề.

Howe, D. (Nhà sản xuất), & Newman, G. (Giám đốc). (1988).             Sự giao tiếp tinh tế [Video]. Auckland, New Zealand:           Hội bảo trợ xã hội người khuyết tật trí tuệ.

Blog

(Freakonomics, 2010).

Mô tả định dạng trong dấu ngoặc vuông sau tiêu đề.

Freakonomics. (2010, ngày 29 tháng 10). E-ZPass là cuộc             sống tiết kiệm [bài viết trên Blog]. Truy           xuất từ         http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e- zpass-is-alife-saver-literally/

Brochure

(Công việc và thu nhập ở New Zealand, 2000)

Công việc và thu nhập ở New Zealand. (2000).             Hướng dẫn      chuẩn bị cho cuộc phỏng [Brochure]. Wellington,           New Zealand: Author.

Nếu brochure là một phiên bản điện tử thì nêu tên của cơ sở dữ liệu hoặc URL của của trang web để xác định nơi mà nó được truy xuất.

Bệnh tiểu đường ở New Zealand. (2007). Bệnh tiểu             đường và hoạt động thể chất [Brochure]. Truy             xuất     từ http://www.diabetes.org.nz

Tài liệu hội nghị - in ấn hoặc điện tử

(Gibson, 2005)

Kỷ yếu hội thảo có thể được trích dẫn như một chương trong sách biên soạn (ví dụ đầu tiên) hoặc các bài báo tạp chí (ví dụ thứ hai). Điều này phụ thuộc vào việc xuất bản được xem như là một loạt bài (ví dụ có ISBN và một biên tập viên) hoặc theo định kỳ (tức là xuất bản thường niên).

Gibson, C. C. (2005). In S. Allsop (Ed.), Tác động của bối             cảnh xã hội rống lớn trên học viên đào tạo từ xa. Hội      đồng Quốc tế Giáo dục Từ xa: Một thế giới nhiều             tiếng nói: chất lượng trong giáo dục mở và từ xa (trang 279-282). Chicago, IL: Milton Keynes.

Shennan, S. (2008).  Canoes và tiến trình văn hóa. Kỷ yếu             của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia 105, 3416-            3420. doi: 10.1073/pnas.0800666105

Tài liệu rời chương trình học (Course handout)

(Moran, n.d.)

Moran, J. (n.d.). Viết một báo cáo chính thức [Handout].             Taradale, New Zealand: Eastern Institute of             Technology: Chứng chỉ trong nghiên cứu kinh doanh: 140 Business Communication.

Tài liệu chương trình học trên trang web/ trực tuyến

(Smith, 2007)

Smith, G. (2007). Bài giảng 2: Quản lý [Bài trình chiếu             PowerPoint]. Truy xuất từ Trang web trực tuyến của             Việt công nghệ phía Tây:             http://eitonline.eit.ac.nz/course/view.php?id=693

Minh họa (hình vẽ, đồ thị, biểu đồ, bản vẽ, hình chụp)

Từ sách – chú thích dưới minh họa:

Hình 1. Mô hình nhu cầu của con người (từ Adair, 2006, trang 28)

Từ một bài báo tạp chí – chú thích dưới minh họa:

Hình 2. Tháp thực phẩm của người châu Á (từ Escobar, 1999, trang 26)

Từ trang web – chú thích dưới minh họa:

Hình 3. Hệ thống điện tử của tim (từ UKHealthCare, 2011)

Nếu công trình của bạn được xuất bản, bạn có thể được sử dụng khi được sự đồng ý và chi trả cho tác giả và người viết chú thích gốc.

Hình 1. Tháp thực phẩm của người châu Á. Từ “Insight 2—tháng 4 năm 1997: Tất cả các tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau?” bởi A. Escobar, 1999, Tổng quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình, 12(3), p. 76. Thiết kế năm 1995 bởi Oldways Preservation & Exchange  Trust. Reprinted with permission.

Từ sách

Adair, J. (2006). Lãnh đạo và động cơ: Nguyên tắc 50-50             và tám nguyên tắc then chốt để thúc đẩy người khác.    London, England: Kogan Page.

Từ bài báo tạp chí

Escobar, A. (1999). Insight 2 tháng 4 năm 1997: Tất cả             các       tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau? Tổng      quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình,             12(30), 75-77. Truy     xuất từ cơ sở dữ liệu             ProQuest.

Từ trang web

UKHealthCare. (2011). Hiệp hội cấy ghép tim Vương quốc             Anh: Giải phẫu tim. Truy xuất từ          http://ukhealthcare.uky.edu/transplant/heart/anatomy.            asp

Hình ảnh có sự cho phép

Escobar, A. (1999). Insight 2 tháng 4 năm 1997: Tất cả các             tháp thực phẩm được tạo ra đều ngang nhau? Tổng             quan về Kinh tế và Dinh dưỡng Gia đình,             12(3), 75-77. Truy xuất từ             http://search.proquest.com

Ngay cả khi chú thích minh họa trong văn bản đầy đủ chi tiết, tài liệu tham khảo đầy đủ cần được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo là việc cần làm. Nhớ rằng công trình nếu sẽ xuất bản, nếu nguồn của hình minh họa trong một bài báo không có DOI lấy từ cơ sở dữ liệu, hãy ghi ra URL của trang chủ tạp chí thay cho tên của cơ sở dự liệu trong danh sách của tài liệu tham khảo.

Giao tiếp cá nhân

Bao gồm: những bức thư, đoạn giao tiếp qua điện thoại, một vài giao tiếp điện tử - ví dụ: email, thảo luận nhóm, và các thông điệp từ các bản tin điện tử.

Trích dẫn chỉ trong văn bản, với tên viết tắt kèm họ của người giao tiếp.

M. Walker (giao tiếp cá nhân, ngày 30 tháng 3 năm 2009) tin rằng ...

HOẶC

… (M. Walker, giao tiếp cá nhân, ngày 30 tháng 3, 2009).

Không ghi vào danh sách tài liệu tham khảo nếu chúng được cung cấp nguồn để tiếp cận dữ liệu.

Yo

Trong văn bản, trích dẫn tên tác giả xuất hiện bên ngoài khung trình chiếu, hoặc bất cứ ai tạo nên nó. Ví dụ, hai tài liệu tham khảo mẫu được trích dẫn như sau:

(Apsolon, 2011; Bellofolletti, 2009)

Với mỗi đoạn hình ảnh, người đã đăng video được đặt ở vị trí tác giả; theo sau là là tên của người đó trên màn hình trong ngoặc vuông.

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, Ngày 9 tháng 9). Con             ma cô gái bắt là thật? trên băng Video số 14 [Tập             tin video]. Truy xuất từ             http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD88

Nếu không biết được tên thật của người đăng thì chỉ ghi tên trên màn hình, không có dấu ngoặc vuông.

Bellofolletti. (2009, ngày 8 tháng 4). Bắt gặp ma trên camera            giám sát [Tập tin Video]. Truy xuất từ             http://www.youtube.com/watch?v=D

Người dịch: LÊ THÀNH NHÂN

Nếu bạn muốn có bản word xin liên hệ người đăng: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Bài viết này nếu có lỗi định dạng văn bản là trách nhiệm của người đăng bài.

 


 Lượng Truy Cập