Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sổ tay thực tập Sổ tay thực tập NHỮNG CÂU HỎI HỖ TRỢ TÌM HIỂU VIỆC THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ HỌC TẬP TRONG LỚP
NHỮNG CÂU HỎI HỖ TRỢ TÌM HIỂU VIỆC THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ HỌC TẬP TRONG LỚP PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 15 Avril 2016 13:07
Ảnh từ Internet.
 1. Cách tiếp cận và kỹ thuật nào, nếu có, giáo viên đã sử dụng khi bắt đầu tiết học để lôi cuốn sự chú ý của lớp?
 2. Làm thế nào để lôi cuốn được sự chú ý, một khi đã khấy động được?
 3. Giáo viên xử lý như thế nào đối với vấn đề động cơ đang giảm dần?
 4. Giáo viên tận dụng hứng thú riêng của trẻ như thế nào?
 5. Có phải phần nào của bài giảng cũng được giải thích theo thuật ngữ khái niệm về động cơ bên trong và tác động từ ngoài vào không? Ví dụ giáo viên khi đã khấy động được sự tò mò của học sinh có thách thức các em hoặc đưa ra một số hình thức khen thưởng không?
 6. Phản hồi đóng vai trò gì trong lớp học? Nó được diễn ra như thế nào? Và có tác dụng gì trong lớp học?
 7. Giáo sinh có thể hình thành mối liên hệ giữa động cơ và (a) hoàn cảnh gia đình HS, (b) khả năng, (c) lứa tuổi, (d) giới tính, hoặc (e) các khía cạnh của môn học được giảng dạy hay được tìm hiểu hay không?
 8. Cá tính riêng của giáo viên có tác dụng gì đối với thành công tổng thể (hoặc thất bại) của bài giảng?
 9. Dọa nạt có được sử dụng để thúc ép học sinh không?
 10. Kiểm tra lại mối quan hệ giữa động cơ và cách tiếp cận mang tính hướng dẫn mà giáo viên thường dùng, ví dụ giảng dạy cho cả lớp, thảo luận, học nhóm, hướng dẫn định hướng…
 11. Giáo sinh sẽ miêu tả như thế nào về (a) thái độ của giáo viên đối với lớp học, và (b) mong muốn của giáo viên đối với biểu hiện của học sinh? Những yếu tố này có thể tác động tới động cơ lớp học không?
 12. Những biểu hiện động cơ nào của lớp học thể hiện rõ nhất?

Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison

 


 Lượng Truy Cập