Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sổ tay thực tập Sổ tay thực tập TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM-HS KHÔNG MẶC ĐỒNG PHỤC
TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM-HS KHÔNG MẶC ĐỒNG PHỤC PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 15 Avril 2016 13:32

Nội quy của trường yêu cầu học sinh nữ phải mặc áo dài vào ngày thứ hai hàng tuần. Thế nhưng trong lớp bạn chủ nhiệm vẫn có một vài em thỉnh thoảng không tôn trọng quy định này. Bạn xử lý thế nào?

 

Một số cách xử lý thường được giáo viên áp dụng:

  1. GV la mắng các em học sinh đó trước lớp, yêu cầu không tái phạm.
  2. GV nhắc nhở chung cả lớp về việc mặc đồng phục, tôn trọng quy định của nhà trường.
  3. GV gặp riêng những em đó, tìm hiểu lý do và nhắc nhở.

Bạn hãy phân tích từng cách giải quyết trên và chọn cho mình cách ứng xử mà bạn cho là hợp lý nhất.

 


 Lượng Truy Cập