Chương trình đào tạo cao học

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

MÃ SỐ: 60 44 01 06

(Đổi mới năm 2014)

A. CÁC MÔN CHUNG (11 TÍN CHỈ)

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

1

THTN 501

Triết học

3

2

NNCH 502

Ngoại ngữ

8

B. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (40 TÍN CHỈ)

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

I. PHẦN BẮT BUỘC (28 TÍN CHỈ)

3

TCVL 503

Toán cho vật lý

2

4

NCKH 504

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

5

PPSL 505

Phương pháp số và lập trình

3

6

CTNP 506

Cấu trúc nguyên tử phân tử

3

7

CTHN 507

Cấu trúc hạt nhân

3

8

PUHN 508

Phản ứng hạt nhân

3

9

CHLT 509

Cơ học lượng tử nâng cao

4

10

VLHN 510

Vật lý hạt nhân nâng cao

4

11

VHCB 511

Vật lý hạt cơ bản

3

II. PHẦN TỰ CHỌN (12/42 TÍN CHỈ)

Theo chương trình định hướng chuyên sâu về Vật lý nguyên tử

12

VNTQ 512

Vật lý nguyên tử và quang học

3

13

TTLS 513

Tương tác laser với nguyên tử phân tử

3

14

LTTX 514

Lý thuyết tán xạ lượng tử

3

15

TTLT 515

Khoa học thông tin lượng tử

3

16

CĐPL 516

Phản ứng tổng hợp hạt nhân trong plasmas

3

17

TTNT 517

Vật lý tính toán nguyên tử: ứng dụng trong Y- Sinh

3

Theo chương trình định hướng chuyên sâu về vật lý hạt nhân

18

PTHN 518

Phân tích hạt nhân

3

19

MHMP 519

Mô hình mô phỏng trong vật lý hạt nhân

3

20

UDBX 520

Ứng dụng bức xạ i-ôn hóa trong y tế

3

21

VLLP 521

Vật lý lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

3

22

THHN 522

Thực hành vật lý hạt nhân

3

23

PTPH 523

Phân tích phổ

3

24

MAGT 524

Máy gia tốc

3

25

GĐBX 525

Phương pháp ghi đo bức xạ

3

C. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: 15 TÍN CHỈ

TỔNG CỘNG: 66 TÍN CHỈ

Khoa Vật lý.

 
Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Khoa Vật Lý - Đại học Sư phạm TP.HCM.
Địa chỉ : Phòng B.504 & B.509, dãy nhà B, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 38352020 - Ext: 109