Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Nghiên cứu khoa học Sinh viên Hội nghị NCKH SV năm học 2015-2016
Hội nghị NCKH SV năm học 2015-2016 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 14:48

Kính mời thầy/cô và các bạn sinh viên quan tâm đến dự Hội nghị NCKH SV năm học 2015-2016.

- Thời gian : từ 7g00 ngày 21 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm : C1009, 280 An Dương Vương, Q. 5, Tp. HCM

Danh sách đề tài :

1. Việc học Từ vựng tiếng Pháp của sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Thị Huyền Trang)

2. Việc khai thác sử dụng phòng tư liệu chuyên ngành của sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Trần Tiến Dũng)

3. Cải thiện và phát triển hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Tiếng Pháp  trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Lê Hoàng Minh Đạt)

4. Vai trò của nhật ký học tập trong việc tìm hiểu quá trình hình thành năng lực dạy học của sinh viên năm 3 hệ Sư pham khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Nguyễn Minh Ngọc)

5. Sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM và việc đọc các tác phẩm văn học Pháp ngữ (CNĐT : Nguyễn Ngọc Việt Nữ)

6. Khả năng thu thập và xử lý thông tin của sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Hà Nam Khánh Giao)

7. Nghiên cứu về việc học tiếng Pháp sau giờ học trên trường của sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Nguyễn Cao Trí)

8. Vai trò của Smartphone đối với sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM (CNĐT : Đinh Trọng Nguyên)

9. Tính chính xác của các công cụ dịch tự động trong hoạt động chuyển ngữ Pháp-Việt và Việt-Pháp (CNĐT : Nguyễn Thị Thu Hằng)

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo file đính kèm.

Việc học Từ vựng tiếng Pháp của sinh viên khoa Tiếng Pháp trường Đại học Sư phạm TP.HCM
 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản