Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BỘ PHẬN TỔ CHỨC


STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hồng Bí thư Đảng ủy Phụ trách bộ phận
2 Nguyễn Thị Yến Nam Phó Bí thư Đảng ủy Ủy viên
3 Nguyễn Tiến Công Phó Bí thư Đảng ủy Ủy viên
4 Nguyễn Ngọc Trung Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Ủy viên
5 Nguyễn Ngọc Khá Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Ủy viên

Số lượt truy cập