Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Công Phó Bí thư Đảng ủy Phụ trách bộ phận
2 Nguyễn Thị Minh Hồng Bí thư Đảng ủy Ủy viên
3 Cao Anh Tuấn Đảng ủy viên Ủy viên
4 Lê Ngọc Tứ Đảng ủy viên Ủy viên
5 Nguyễn Ngọc Vũ Đảng ủy viên Ủy viên

Số lượt truy cập