Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ PHẬN CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Trung

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy

Phụ trách bộ phận

2

Lâm Thanh Minh

Đảng ủy viên

Ủy viên

3

Nguyễn Kỷ Trung

Đảng ủy viên

Ủy viên

4

Lê Thành Thái

Đảng ủy viên

Ủy viên

5

Nguyễn Ngọc Tài

Đảng ủy viên

Ủy viên

Số lượt truy cập